โลโก้ seejobcm
หน้าแรก | ลงทะเบียนว่างงาน | ประกาศรับสมัครงาน | ตำแหน่งงานว่าง | ประวัติบุคคลว่างงาน | ติดต่อเรา
เลือกประเภทสมาชิก  นายจ้าง(หาคนว่างงาน)  ผู้ว่างงาน(หางานทำ)
Username
Password
ติดต่อเรา

   
ชื่อผู้ติดต่อ: *
เบอร์โทรติดต่อ: *
Email: *
กล่องข้อความ:

seejobcm
หางานทำ หาตำแหน่งงานว่าง หาคนทำงาน หาพนักงาน แหล่งค้นหาข้อมูลคนว่างงานจังหวัดเชียงใหม่

บริษัทผู้สนับสนุน VIP
บ้านเฮาส์ บิ้วดิ้งเซอร์วิส จำกัด บ้านเฮาส์ บิ้วดิ้งเซอร์...
มีงานประกาศ 1 งาน
พงษ์พรวัสดุภัณฑ์
มีงานประกาศ 1 งาน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อิสริยะผล ห้างหุ้นส่วนจำกัด อิสริ...
มีงานประกาศ 1 งาน
890 Spirit Group 890 Spirit Group
ไม่มีงานประกาศ
ENG SYSTEM INTEGRATION ...
มีงานประกาศ 1 งาน
บริษัท ฟู้ดโปรเจ็ค (สยาม) จำกัด สาขาเชียงใหม่ บริษัท ฟู้ดโปรเจ็ค (สยา...
มีงานประกาศ 1 งาน
เพชรนครพิงค์ 26
ไม่มีงานประกาศ
Arkham Enterprises Limited., Arkham Enterprises Limi...
มีงานประกาศ 1 งาน
ศรีบุญเรือง
ไม่มีงานประกาศ
คาร์โก้
ไม่มีงานประกาศ
บจก ดี ลักษ์ พรอพเพอร์ต...
ไม่มีงานประกาศ
สำนักงานตัวแทนเอไอเอคุณ...
มีงานประกาศ 1 งาน
Chiangmai Hidef Chiangmai Hidef
มีงานประกาศ 1 งาน
QQmobile QQmobile
มีงานประกาศ 1 งาน
KT-AXA
มีงานประกาศ 2 งาน
ชาลีคาร์
มีงานประกาศ 1 งาน
ATQ.,CO.Ltd
มีงานประกาศ 1 งาน
ร้านไอดูโฟร์ไอเดีย เชียงใหม่ ร้านไอดูโฟร์ไอเดีย เชีย...
ไม่มีงานประกาศ
บริษัท ไอด้อลฟู้ด จำกัด
มีงานประกาศ 1 งาน
วันที่ประกาศ: 11 ตุลาคม 2561

ประกาศรับสมัคร หัวหน้าคลังสินค้า


ตำแหน่งงานประกาศ

หัวหน้าคลังสินค้า

จำนวน 1
จังหวัด เชียงใหม่
เพศ ชาย
อายุ ไม่เกิน 40 ปี
วุฒิการศึกษา ปวส.
อัตราค่าจ้าง ตามความสามารถ
คุณสมบัติที่ต้องการ

คุณสมบัติผู้สมัคร -เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป -จบการศึกษา ขั้นต่ำ ปวส. ขึ้นไป ทุกสาขา -มีประสบการณ์ในงานคลังสินค้าหรืองานบรรจุสินค้า อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป -มีประสบการณ์ในการเป็นหัวหน้างานอย่างน้อย 1 ปี -สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ / ผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น -สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้เป็นอย่างดี -สามารถขับขี่รถโฟล์คลิฟได้ / ใช้โปรแกรม ERP ด้านคลังสินค้าได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะของงาน
-ควบคุม ดูแล การรับ - จ่าย สินค้า วัตถุดิบ และควบคุมกระบวนการ Incoming ให้มีความถูกต้อง -ตรวจสอบ ดูแล จำนวนสินค้า,วัตถุ ใน Inventory ให้มีความถูกต้อง ตรงตามระบบ Oracle และชิ้นงานจริง -วางแผนกำลังคน และการทำงานของพนักงานในแต่ละวัน,สัปดาห์ -จัดทำ Incoming material schedule ประจำสัปดาห์ / ประจำเดือน -ควบคุมติดตามอุปกรณ์เครื่องมือวัด/เครื่องจักร/อุปกรณ์ต่างๆในหน่วยงานควบคุมดูแลกระบวนการ -ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : Production / Planning / Purchasing และอื่นๆ -ตรวจติดตามแผนการทำงานในแต่ละวัน/สัปดาห์ สรุปรายงานรอบสัปดาห์ -ทบทวนและตรวจสอบรายงาน obsolete material ประจำเดือน /การบ่งชี้สินค้า การจัดเก็บและถนอมรักษาในพื้นที่คลังสินค้าประจำเดือน -สรุปยอดนับสต๊อกประจำเดือน -ตัดสินใจแก้ไขปัญหา ในกระบวนการให้กับพนักงาน / Leader -ควบคุมดูแล ส่งเสริม กิจกรรม 5S / Safety -ควบคุม ดูแล และส่งเสริม การทำงานของ Warehouse เพื่อสนองนโยบายบริษัท และบรรลุเป้าหมายของบริษัทและหน่วยงาน (KPI) -ดำเนินการทำงานตามระเบียบ และ กระบวนการมาตรฐานของบริษัทฯ ทั้งด้านความปลอดภัยสิ่งแวดล้อม ระเบียบวินัยตามกฎข้อบังคับ ตลอดจนถึงกระบวนการทำงานตามระเบียบปฏิบัติงานของบริษัทฯ -งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย และสนับสนุน ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ

สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- เงินชดเชยการทำงานล่วงเวลา
- มีโบนัสทุกสื้นปี
- ให้ลาพักร้อนในแต่ละปี
- พิจารณาปรับขึ้นค่าแรงทุกปี
- มีค่าอาหารให้แต่ละมื้อ

แชร์ Facebook Twitter Email
สมัครงานตำแหน่ง หัวหน้าคลังสินค้า
ชื่อ-สกุล: *
เบอร์โทรติดต่อ: *
ที่อยู่ที่ติดต่อได้: *
Email:
วุฒิการศึกษา:
สาขาวิชา:
 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ หากปรากฏในภายหลังว่า ข้อความที่ข้าพเจ้าได้กล่าวข้างต้นเป็นเท็จ ให้เลิกจ้างข้าพเจ้าได้ โดยข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องค่าชดเชยหรือ ค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น
^ข้อมูลด้านบนคุณสามารถ เปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับงานที่สมัคร ได้ทั้งหมดเลยนะค่ะ

เกี่ยวกับผู้ประกาศ

บริษัทแมชเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

โลโก้
ธุรกิจเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมการผลิตและส่งออก ประตูหน้าต่างนิรภัย
ประเภทของธุรกิจ บริษัทจำกัด
ประเภทของกิจการ โรงพยาบาล/เครื่องมือแพทย์/ยา

ข้อมูลการติดต่อ

สถานที่ตั้ง 168 หมู่ 3 ถ. เชียงใหม่ - ลำปาง ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140
จังหวัด

เชียงใหม่

Facebook Page

www.facebook.com/

E-mail

hr@meshtec.com

เบอร์โทรติดต่อ

053-921299

งานประกาศทั้งหมดของ บริษัทแมชเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

Product Design Engineer -Generate and implement cost-effective design, modifications to help improve safety, relia...
โลโก้ บริษัทแมชเทคอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน Product Design Engineer
ฝ่ายผลิตชาย  ปฏิบัติงานในสายการผลิต/ ควบคุมเครื่องจักร ...
โลโก้ บริษัทแมชเทคอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน ฝ่ายผลิตชาย
หัวหน้าคลังสินค้า -ควบคุม ดูแล การรับ - จ่าย สินค้า วัตถุดิบ และควบคุมกระบวนการ Incoming ให้มีความถูกต้อง -...
โลโก้ บริษัทแมชเทคอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน หัวหน้าคลังสินค้า
หน้าแรก | ลงทะเบียนว่างงาน | ประกาศรับสมัครงาน | ตำแหน่งงานว่าง | ประวัติบุคคลว่างงาน | ติดต่อเรา
top page