ลงชื่อเข้าใช้งานสมาชิก
นายจ้าง(หาคนว่างงาน)
ผู้ว่างงาน(หางานทำ)
Online ออนไลน์ 3 คน
หาคนว่างงานหางานว่าง
หางานเชียงใหม่ บริการหาคนทำงาน จังหวัดเชียงใหม่ "งานว่างคนว่างงาน" คือบริการของเรา
วันนี้ วันจันทร์ ที่ 22 มกราคม 2561
หางานเชียงใหม่ บริการฝากประวัติหางาน สำหรับคนว่างงาน และ หาคนทำงานสำหรับผู้ประกอบการ คุณมาถูกทางแล้ว ให้เราช่วยคุณ หางานและหาคนว่างงาน

การเขียน Resume(ประวัติย่อ)

ตัวอย่างการเขียน Resume หรือประวัติย่อ ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ นายอภิสิน วีชาชีพ
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ 123 ซอย 4 ถนนดินแดง ตำบลดำนาดี อำเภอหางดง เชียงใหม่ 50230
โทร. 080-1234567
เกิด 13 กรกฎาคม 2524 อายุ 32 ปี
น้ำหนัก 52 ก.ก. ส่วนสูง 165 ซ.ม.
สัญชาติ ไทย เชื้อชาติ ไทย
ศาสนา พุทธ
สถานภาพ โสด
สุขภาพ แข็งแรง

การศึกษา
- 2524 - 2529 ระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านเมืองกื้ด เกรดเฉลี่ย 4.00
- 2530 - 2535 ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนหอพระ สาขาอังกฤษ - ฝรั่งเศส เกรดเฉลี่ 3.99
- 2536 - 2539 ระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ / เอกภาษาอังกฤษ - ยุโรป เกรดเฉลี่ย 3.04

การฝึกอบรม
- 2539 - 2540 บริษัท หนังสือน่ารัก จำกัด ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานโรงพิมพ์

ประสบการณ์
- 2540 - 2543 บริษัทวัยแรกแย้ม จำกัด ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พิสูจน์อักษร
- 2544 - 2546 บริษัท ไทยบุ๊ค จำกัด ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พิสูจน์อักษร

ความรู้/ทักษะ
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Adobe PageMaker, Adobe PhotoShop และ Adobe Illustrator ได้
- สามารถอ่านภาษาบาลี สันสกฤต ได้อย่างคล่องแคล่ว
- สามารถถ่ายภาพด้วยกล้อง SLR ได้

ความสนใจพิเศษ
- ดนตรีไทย (ขิม)
- ตีกอล์ฟ

บุคคลอ้างอิง
- นายมงคล มุ่งมั่น ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายพิสูจน์อักษร บริษัทหนังสือวันแรกรุ่น จำกัด โทร. 080-1234567
- นางเชอรี่ ช่วงชั้น ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายพิสูจน์อักษร บริษัท ไทยบุ๊ค จำกัด โทร. 080-1234567

 


แสดงบทความเรื่องงาน กฎหมายแรงงาน ความรู้คดีแรงงาน