ลงชื่อเข้าใช้งานสมาชิก
นายจ้าง(หาคนว่างงาน)
ผู้ว่างงาน(หางานทำ)
Online ออนไลน์ 3 คน
หาคนว่างงานหางานว่าง
หางานเชียงใหม่ บริการหาคนทำงาน จังหวัดเชียงใหม่ "งานว่างคนว่างงาน" คือบริการของเรา
วันนี้ วันจันทร์ ที่ 22 มกราคม 2561
หางานเชียงใหม่ บริการฝากประวัติหางาน สำหรับคนว่างงาน และ หาคนทำงานสำหรับผู้ประกอบการ คุณมาถูกทางแล้ว ให้เราช่วยคุณ หางานและหาคนว่างงาน

ถ้าพนักงานไม่ทำตามกฎ บริษัทควรทำอย่างไร?

ปรึกษาเรื่องพนักงาน
           ดิฉันเป็นหัวหน้างานบัญชี  2 ปี ย้อนหลังไป มีพนักงาน 3 คน  คือ 1 2 3  และ 1 เป็นหัวหน้ารอง และ 2  3 เป็นพนักงานลูกน้อง  2 ปี ผ่านมาคุยงานสอนงานกันได้ดี และ 1 ก็รายงานดิฉันตลอดเวลาว่า 2 3 ช่วยงานดีอย่างไร  แต่ปีที่ 3 เริ่มรับคนชื่อ 4 เข้ามา  ได้ประมาณ 2 เดือน  ความสามัคคีในที่ทำงานห้องบัญชีเปลี่ยนไป เพราะ 4 พูดมาก นินทาคนนั้นคนนี้  1 ก็ไม่ชอบแต่ก็ได้แต่หลีกไปกินข้าวคนเดียว นี่จึงเป็นประเด็นให้  4 พูดจากให้ร้าย 1 ให้ 2 3 ฟัง จนกระทั้ง  2 และ 3  ไม่มีความสามัคคีกันเหมือนก่อน เคยช่วยงานทำ โอทีด้วยกันกัน (งานบัญชีเยอะมากค่ะคนไม่พอต้องทำโอที) ก็ไม่ช่วย ด้วยความคิดลบที่ 4 ได้ฝังหัวพวกนี้ไว้  4 กล้าแม้กระทั้งสบประมาทดิฉัน  ซึ่งเป็นที่ปรึกษาบัญชี  และ 4 มีพฤติกรรมก้าวร้าว
           ดิฉันขอปรึกษาว่าปัจจุบัน 4 ทำงานมาได้ 5 เดือนแล้ว เกิน 120 วัน  จะทำอย่างไรกับคนนี้ดี จึงจะให้เค้าออกไปได้ หรือวิธีไหนดีที่สุด เพราะมันปั่นป่วนไปหมด พูดจากวนประสาททั้งวัน
 
 
คำแนะนำสำนักงานทนายความ ทนายคลายทุกข์
          หากการกระทำของ 4 กระทำการใดที่เป็นการผิดวินัยฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของนายจ้างอันชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม ซึ่งเป็นกรณีที่ไม่ร้ายแรงแล้วชอบที่นายจ้างจะต้องออกหนังสือตักเตือนไปยัง 4 ซึ่งเป็นลูกจ้าง โดยหนังสือเตือนมีผลบังคับได้ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่ 4 ได้กระทำผิด ถ้าและ 4 กระทำการฝ่าฝืนหนังสือเตือนภายในกำหนด 1 เดือนซ้ำอีก บริษัทนายจ้างมีสิทธิเลิกจ้าง 4  ได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยตามความ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน 2541 ม.119 วรรคหนึ่ง (4)

 

 

 

 

 

แหล่งที่มาของบทความ http://www.decha.com/main/showTopic.php?id=9903


แสดงบทความเรื่องงาน กฎหมายแรงงาน ความรู้คดีแรงงาน