ลงชื่อเข้าใช้งานสมาชิก
นายจ้าง(หาคนว่างงาน)
ผู้ว่างงาน(หางานทำ)
Online ออนไลน์ 11 คน
หาคนว่างงานหางานว่าง
หางานเชียงใหม่ บริการหาคนทำงาน จังหวัดเชียงใหม่ "งานว่างคนว่างงาน" คือบริการของเรา
วันนี้ วันพฤหัสบดี ที่ 18 มกราคม 2561
หางานเชียงใหม่ บริการฝากประวัติหางาน สำหรับคนว่างงาน และ หาคนทำงานสำหรับผู้ประกอบการ คุณมาถูกทางแล้ว ให้เราช่วยคุณ หางานและหาคนว่างงาน

ถูกจ้างออกไม่มีสาเหตุแต่บริษัทจ่ายค่าชดเชยตามกฏหมายถูกต้อง ฟ้องร้องได้ไหม

ถูกจ้างออกไม่มีสาเหตุแต่บริษัทจ่ายค่าชดเชยตามกฏหมายถูกต้อง ฟ้องร้องได้ไหม
เนื่องด้วยบริษัทของกระผมได้มีการจ้างพนักงานออกโดยมีรายละเอียดดังนี้
           1.บริษัทให้เหตุผลว่าทำการปรับโครงสร้างบริษัท บริษัทได้กำไร ไม่ขาดทุนแต่ลดขนาดองค์กร
           2.บริษัทจ่ายค่าชดเชยถูกต้องตามกฏหมายทุกบาททุกสตางค์
           3.พนักงานที่ถูกจ้างออกมี อายุงาน 5-20 ปี
           4.บริษัทบอกกับบางคนที่ออกว่า ไม่มีสาเหตุในการจ้างออก
            พนักงานที่อายุงาน 15-20 ปี จำนวน 4 คนจะฟ้องบริษัท เนื่องจากอายุพี่เขาก็มากและบอกว่าบริษัทไม่ยุติธรรม พวกเขาจะต้องได้มากกว่าที่กฏหมายกำหนด เช่น จาก 10 เดือนเป็น 15-20 เดือน ในกรณีแบบนี้พนักงานสามารถฟ้องได้หรือไม่ครับ โดยมีหลักฐานคือการอัดเสียงของผู้จัดการฝ่ายบุคคลไว้ว่า สาเหตุของการจ้างออกคือ ไม่มีเหตุผล
 

 


คำแนะนำสำนักงานทนายความ ทนายคลายทุกข์
          เมื่อนายจ้างเลิกจ้างแล้วโดยจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายให้แก่ลูกจ้างซึ่งเลิกจ้างดังกล่าว จึงเป็นกรณีที่นายจ้างปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดไว้ในมาตรา 118 พรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 แต่หากลูกจ้างคนใดเห็นว่า ตนถูกเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม ลูกจ้างนั้นก็สามารถฟ้องนายจ้างต่อศาลแรงงานเป็นคดีเลิกจ้างไม่เป็นธรรมเพื่อเรียกค่าเสียหายให้นายจ้างชดใช้ให้แทนตาม พรบ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน ฯ มาตรา 49

 

 

 

 

 

ขอบคุณแหล่งที่มา http://www.decha.com/main/showTopic.php?id=10013


แสดงบทความเรื่องงาน กฎหมายแรงงาน ความรู้คดีแรงงาน