ลงชื่อเข้าใช้งานสมาชิก
นายจ้าง(หาคนว่างงาน)
ผู้ว่างงาน(หางานทำ)
Online ออนไลน์ 9 คน
หาคนว่างงานหางานว่าง
หางานเชียงใหม่ บริการหาคนทำงาน จังหวัดเชียงใหม่ "งานว่างคนว่างงาน" คือบริการของเรา
วันนี้ วันพฤหัสบดี ที่ 18 มกราคม 2561
หางานเชียงใหม่ บริการฝากประวัติหางาน สำหรับคนว่างงาน และ หาคนทำงานสำหรับผู้ประกอบการ คุณมาถูกทางแล้ว ให้เราช่วยคุณ หางานและหาคนว่างงาน

นายจ้างสั่งพักงานต้องจ่ายเงินเดือนหรือไม่

นายจ้างสั่งพักงานต้องจ่ายเงินเดือนหรือไม่
           ทำงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง เมื่อสิ้นเดือนมกราคมนายจ้างแจ้งพักงานไม่มีกำหนด เมื่อติดต่อกลับไปวันที่ 20 กุมภาพันธ์  ได้รับแจ้งว่าไม่ได้รับเงินเดือน กรณีเช่นนี้ถือว่าผิดไหม และเราควรได้รับเงินเดือนหรือไม่  เขาบีบให้เราไปลาออก เพราะถ้าเขาเลิกจ้างต้องจ่ายชดเชย 3 เดือน กรณีนี้เราจะทำอะไรได้บ้างคำแนะนำสำนักงานทนายความ  ทนายคลายทุกข์
            ในระหว่างการพักงานนายจ้างต้องจ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างตามอดีตที่กำหนดไว้ในข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน หรือตามที่นายจ้างและลูกจ้างได้ตกลงกันไว้ในข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างทั้งนี้ อัตราดังกล่าวต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าจ้างในวันทำงานที่ลูกจ้างได้รับก่อนถูกสั่งพักงาน ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 116

 

 

 

 

 

 

 

ขอบคุณแหล่งที่มา http://www.decha.com/main/showTopic.php?id=10038


แสดงบทความเรื่องงาน กฎหมายแรงงาน ความรู้คดีแรงงาน