ลงชื่อเข้าใช้งานสมาชิก
นายจ้าง(หาคนว่างงาน)
ผู้ว่างงาน(หางานทำ)
Online ออนไลน์ 10 คน
หาคนว่างงานหางานว่าง
หางานเชียงใหม่ บริการหาคนทำงาน จังหวัดเชียงใหม่ "งานว่างคนว่างงาน" คือบริการของเรา
วันนี้ วันพฤหัสบดี ที่ 18 มกราคม 2561
หางานเชียงใหม่ บริการฝากประวัติหางาน สำหรับคนว่างงาน และ หาคนทำงานสำหรับผู้ประกอบการ คุณมาถูกทางแล้ว ให้เราช่วยคุณ หางานและหาคนว่างงาน

ทดลองงานไม่ผ่านโปรจะได้ค่าชดเชยหรือไม่

ทดลองงานไม่ผ่านโปรจะได้ค่าชดเชยหรือไม่
            ทำงานครบสามเดือน เจ้านายแจ้งไม่พ้นโปร ให้ต่อโปรอีกสองเดือน แต่ก็ยังไม่ผ่าน คือจะให้ออกค่ะ รวมๆ ก็ทำงานมาให้ 5 เดือนแล้วค่ะ สลิปเงินเดือนไม่มีให้ ประกันสังคมไม่มีให้ อยากทราบว่าอย่างนี้เรียกเงินทดแทนได้ไหมค่ะ แต่เข้างานมีสแกนนิ้วมือ โอนเงินเข้าบัญชี ก็มี sms แจ้งให้ค่ะ


คำแนะนำสำนักงานทนายความ ทนายคลายทุกข์
           แม้ว่าท่านเป็นลูกจ้างทดลองงาน แต่เมื่อถูกนายจ้างเลิกจ้างโดยเหตุผลที่ผลการปฎิบัติงานไม่ผ่านหลักเกณฑ์วัดผลประเมินที่นายจ้างกำหนดไว้ และท่านได้ทำงานติดต่อกันไม่น้อยกว่า 120 วันแล้ว นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ท่าน ตามความมาตรา 118(1) แห่งพรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541


ตัวบทกฎหมายอ้างอิง
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
มาตรา 118  ให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างซึ่งเลิกจ้างดังต่อไปนี้
(1) ลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบหนึ่งร้อยยี่สิบวัน แต่ไม่ครบหนึ่งปี ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้ายสามสิบวัน หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการทำงานสามสิบวันสุดท้ายสำหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย

 

 

 

 

 

 

ขอบคุณแหล่งที่มา http://www.decha.com/main/showTopic.php?id=10053


แสดงบทความเรื่องงาน กฎหมายแรงงาน ความรู้คดีแรงงาน