ลงชื่อเข้าใช้งานสมาชิก
นายจ้าง(หาคนว่างงาน)
ผู้ว่างงาน(หางานทำ)
Online ออนไลน์ 9 คน
หาคนว่างงานหางานว่าง
หางานเชียงใหม่ บริการหาคนทำงาน จังหวัดเชียงใหม่ "งานว่างคนว่างงาน" คือบริการของเรา
วันนี้ วันพฤหัสบดี ที่ 18 มกราคม 2561
หางานเชียงใหม่ บริการฝากประวัติหางาน สำหรับคนว่างงาน และ หาคนทำงานสำหรับผู้ประกอบการ คุณมาถูกทางแล้ว ให้เราช่วยคุณ หางานและหาคนว่างงาน

นายจ้างไม่จ่ายค่าคอมมิชชั่น

นายจ้างไม่จ่ายค่าคอมมิชชั่น
         ดิฉันเป็นพนักงานขายเครื่องสำอางยี่ห้อหนึ่งที่บริษัทให้ไปประจำเพื่อขายสินค้าในห้างสรรพสินค้าค่ะ บริษัทได้ฝากเอกสารเพื่อให้ห้างแสตมบิลเพื่อสั่งจ่ายเงินให้แก่บริษัท ซึ่งไม่ใช้หน้าที่ของเรา (แต่ยอมทำให้ทุกครั้งที่สั่งให้ทำ)แต่มีวันหนึ่งไปแสตมบิลให้ไม่ทันกำหนดเวลา บริษัทแจ้งว่าจะไม่จ่ายเงินเดือนและค่าคอมมิชชั่นรวมถึงรายได้ทั้งหมดในเดือนนี้ให้จะเลื่อนไปจ่ายให้ต่อเมื่อห้างจ่ายเงินให้บริษัทแล้วเท่านั้น  อย่างนี้เราจะร้องเรียนไปมั้ยค่ะ  และถ้าได้ต้องดำเนินการอย่างไร และร้องเรียนได้ที่ไหน
 


คำแนะนำสำนักงานทนายความ ทนายคลายทุกข์
          เงินเปอร์เซ็นต์การขายหรือเงินค่าคอมมิชชั่นที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างโดยไม่กำหนดตายตัว มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับสินค้าที่ขายได้ในแต่ละเดือนไม่เท่ากัน นายจ้างจ่ายให้ลูกจ้างทุกเดือนตามผลงาน ไม่ใช่จ่ายให้เป็นครั้งคราว ถือได้ว่าเป็นเงินที่จ่ายเพื่อตอบแทนการทำงาน เงินเปอร์เซ็นต์การขายถือเป็นค่าจ้าง ดังนั้น หากนายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างหรือค่าคอมมิชชั่นดังกล่าว ลูกจ้างอาจร้องเรียนนายจ้างต่อกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน หรือต่อพนักงานตรวจแรงงานแห่งท้องที่ๆลูกจ้างทำงานอยู่หรือที่นายจ้างมีภูมิลำเนาอยู่เพื่อทำการสอบสวนและมีคำสั่งกับนายจ้างต่อไป

 

 

 

 

 

แหล่งที่มา http://www.decha.com/main/showTopic.php?id=10100


แสดงบทความเรื่องงาน กฎหมายแรงงาน ความรู้คดีแรงงาน