ลงชื่อเข้าใช้งานสมาชิก
นายจ้าง(หาคนว่างงาน)
ผู้ว่างงาน(หางานทำ)
Online ออนไลน์ 9 คน
หาคนว่างงานหางานว่าง
หางานเชียงใหม่ บริการหาคนทำงาน จังหวัดเชียงใหม่ "งานว่างคนว่างงาน" คือบริการของเรา
วันนี้ วันพฤหัสบดี ที่ 18 มกราคม 2561
หางานเชียงใหม่ บริการฝากประวัติหางาน สำหรับคนว่างงาน และ หาคนทำงานสำหรับผู้ประกอบการ คุณมาถูกทางแล้ว ให้เราช่วยคุณ หางานและหาคนว่างงาน

การทำงานของพนักงานขับรถ วันละ 12 ชม.

การทำงานของพนักงานขับรถ วันละ 12 ชม.
           หากบริษัทได้แจ้งล่วงหน้าว่า พนักงานขับรถต้องทำงานวันละ 12 ชม. ถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายคะ  ช่วยอธิบายด้วยคะ  แล้วกรณีที่เจ้าของกิจการเลี่ยงภาษีโดยการให้ฐานเงินเดือนต่ำ และเบี้ยขยันในส่วนที่เหลือของเงินเดือน ถือว่าผิดหรือไม่  การทำงานวันละ 12 ชม. และหยุดทุก 3 วัน เจ้าของกิจการทำถูกกฎหมายหรือไม่ เพราะพนักงานคิดว่าที่ทำงานไปเหมือนไม่มีวันหยุด นำชั่วโมงที่ทำเกินไปมาหยุด

 คำแนะนำสำนักงานทนายความ ทนายคลายทุกข์
               นายจ้างจะต้องประกาศเวลาทำงานปกติในแต่ละวันว่ามีเวลาเริ่มต้นการทำงานและสิ้นสุดเมื่อใด เวลาทำงานปกติกำหนดได้ไม่เกินเวลาทำงานของแต่ละประเภทงานตามที่กำหนดในกระทรวง แต่สำหรับงานขนส่งทางบก ตามกฎกระทรวงแรงงานฉบับที่ 12 ข้อ 2 กำหนดให้นายจ้างกำหนดเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดการทำงานปกติของลูกจ้างในงานขนส่งทางบกวันหนึ่งไม่เกิน 8 ชั่วโมงเช่นกัน แต่ก็มีข้อกำหนดเป็นพิเศษว่า กรณีลูกจ้างทำหน้าที่ขับขี่ยานพาหนะห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างนั้นเริ่มต้นทำงานในวันถัดไปก่อนครบระยะเวลา 10 ชั่วโมง หลังจากสิ้นสุดการทำงานในวันทำงานที่ล่วงมาแล้ว

 

 

 

 

 

แหล่งที่มา http://www.decha.com/main/showTopic.php?id=10161


แสดงบทความเรื่องงาน กฎหมายแรงงาน ความรู้คดีแรงงาน