ลงชื่อเข้าใช้งานสมาชิก
นายจ้าง(หาคนว่างงาน)
ผู้ว่างงาน(หางานทำ)
Online ออนไลน์ 3 คน
หาคนว่างงานหางานว่าง
หางานเชียงใหม่ บริการหาคนทำงาน จังหวัดเชียงใหม่ "งานว่างคนว่างงาน" คือบริการของเรา
วันนี้ วันจันทร์ ที่ 22 มกราคม 2561
หางานเชียงใหม่ บริการฝากประวัติหางาน สำหรับคนว่างงาน และ หาคนทำงานสำหรับผู้ประกอบการ คุณมาถูกทางแล้ว ให้เราช่วยคุณ หางานและหาคนว่างงาน

กำหนดเวลาทำงานล่วงเวลา

กำหนดเวลาทำงานล่วงเวลา
    บริษัทมีสิทธิกำหนดการทำงานล่วงเวลาหรือไม่ คือกำหนดให้เดือนหนึ่งได้ไม่เกิน 15 ชม. แม้ว่าจะทำถึง 30 ชม.ก็ตาม แล้วเรื่องการผ่านโปรได้คุยกับผู้จัดการว่าหากผ่านโปรจะขึ้นเงินให้หรือไม่ ผู้จัดการบอกขึ้นแน่ๆ แต่ต้องถามนายก่อน ดิฉันวุฒิปริญญาตรีมีประสบการณ์ ทำงานเป็นเป็นพนักงานต้อนรับของบริษัทเกี่ยวกับอิเลคทรอนิกส์ชื่อดัง อยากจะทราบว่า หากนายจ้างได้เพิ่มเงินให้กับพนักงานที่เข้ามาทำงานก่อนดิฉันเพียง 2 เดือน จาก 9000 บาท ไปเป็น 12000 บาท เนื่องจากผ่านโปร แต่จบเพียง ปวส. แต่ถ้าหากดิฉันผ่านโปรจะได้ขึ้น 3000 หรือไม่ ตอนนี้ฐานเงินเดือน 12000บาท ถ้าไม่ขึ้นให้เท่ากันเรามีสิทธิเรียกร้องอะไรได้ไหมค่ะ เพราะเราทำงานเยอะมาก คนที่มาก่อนอู้งานตลอด โยนงานมาให้ตลอด พี่ที่ผ่านโปรไปได้เพิ่มจาก 13000 เป็น 13500 บาทเท่านั้น  ในสลิปเขียนว่าค่าตำแหน่ง ทำตำแหน่งบัญชีค่ะ ปริญญาตรีเหมือนกัน เลยสงสัยว่าทำไมเค้าถึงปรับเงินเดือน ปวส.เยอะ แต่ไม่ยอมปรับเงินเดือนปริญญาตรี เขารับสมัครตามวุฒิการศึกษาค่ะ


คำแนะนำสำนักงานทนายความ ทนายคลายทุกข์
    1. นายจ้างชอบที่จะจัดให้มีหลักเกณฑ์การทำงานล่วงเวลาและการทำงานในวันหยุดอันเป็นข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานได้ แต่การที่ลูกจ้างทำงานล่วงเวลาไปแล้วเป็นจำนวนเท่าใด นายจ้างมีหน้าที่ต้องจ่ายค่าล่วงเวลาให้แก่ลูกจ้างในอัตราไม่น้อยกว่า 1.5 เท่า ของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานตามจำนวนชั่วโมงที่ทำตามมาตรา 61 แห่ง พรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 โดยนายจ้างไม่อาจจำกัดการจ่ายค่าล่วงเวลาแก่ลูกจ้างน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดนี้
    2. กรณีการปรับขึ้นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างย่อมเป็นไปตามข้อตกลงแห่งสัญญาจ้างและนายจ้างกระทำผิดข้อตกลงแห่งสัญญาจ้างนั้น จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวด้วยสิทธิหรือหน้าที่ตามสัญญาจ้างแรงงาน ลูกจ้างชอบที่จะฟ้องนายจ้างต่อศาลแรงงานเพื่อมีคำพิพากษาหรือคำสั่งบังคับนายจ้างปฏิบัติให้ถูกต้องตามสัญญาจ้างนั้นต่อไป

 

 

ขอบคุณ บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์

http://www.decha.com/main/showTopic.php?id=10358


แสดงบทความเรื่องงาน กฎหมายแรงงาน ความรู้คดีแรงงาน