ลงชื่อเข้าใช้งานสมาชิก
นายจ้าง(หาคนว่างงาน)
ผู้ว่างงาน(หางานทำ)
Online ออนไลน์ 3 คน
หาคนว่างงานหางานว่าง
หางานเชียงใหม่ บริการหาคนทำงาน จังหวัดเชียงใหม่ "งานว่างคนว่างงาน" คือบริการของเรา
วันนี้ วันจันทร์ ที่ 22 มกราคม 2561
หางานเชียงใหม่ บริการฝากประวัติหางาน สำหรับคนว่างงาน และ หาคนทำงานสำหรับผู้ประกอบการ คุณมาถูกทางแล้ว ให้เราช่วยคุณ หางานและหาคนว่างงาน

กฎหมายเวลาปกติในการทำงานและค่าล่วงเวลา

กฎหมายเวลาปกติในการทำงานและค่าล่วงเวลา
          บริษัทจะต้องให้พนักงานทำงานที่เรียกว่า เวลาปกติอยู่ที่ 8 ชั่วโมง/วัน เวลาที่มากกว่า 8 ชั่วโมงถือเป็นการทำงานล่วงเวลา ซึ่งต้องมีผลตอบแทนเป็นเงินค่าล่วงเวลาตามอัตราที่กำหนดไว้ แต่ตอนนี้มีบริษัทนึงที่กำลังทำผิดโดยไม่สนใจกฎหมายแรงงาน สนใจเพียงแค่ทำยังไงให้บริษัทมีเงินเยอะ ประมูลงานให้ได้เงินที่สูง แต่ไปลดค่าใช้จ่ายพนักงานโดยยกเลิกการให้ค่าล่วงเวลา  โดยอ้างว่า ตกลงว่าเวลาดังกล่าวคือเวลาปกติที่ทำสัญญากันไว้ แบบนี้ถือว่าผิดกฎหมายใช่ไหมค่ะ แล้วเราเป็นเพียงพนักงานตัวเล็กๆ เราจะสู้หรืองัดข้อโดยอ้างกฎหมายนี้ได้ไหม


คำแนะนำสำนักงานทนายความ  ทนายคลายทุกข์
           กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานเป็นกฎหมายที่เกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน เพื่อให้การใช้แรงงานเป็นไปอย่างเป็นธรรมและเหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น การที่บริษัทนายจ้างประกาศเวลาทำงานปกติโดยกำหนดเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดของการทำงานแต่ละวันของลูกจ้าง และการงดเว้นการจ่ายค่าล่วงเวลาเป็นการแตกต่างกับบทกฎหมายดังกล่าว ประกาศกำหนดของนายจ้างนั้น ตกเป็นโมฆะตาม ป.พ.พ.มาตรา 151 ลูกจ้างสามารถฟ้องนายจ้างต่อศาลแรงงานเพื่อเรียกค่าเสียหายและค่าล่วงเวลาต่อไป

 

 

 

แหล่งที่มา http://www.decha.com/main/showTopic.php?id=10480


แสดงบทความเรื่องงาน กฎหมายแรงงาน ความรู้คดีแรงงาน