ลงชื่อเข้าใช้งานสมาชิก
นายจ้าง(หาคนว่างงาน)
ผู้ว่างงาน(หางานทำ)
Online ออนไลน์ 9 คน
หาคนว่างงานหางานว่าง
หางานเชียงใหม่ บริการหาคนทำงาน จังหวัดเชียงใหม่ "งานว่างคนว่างงาน" คือบริการของเรา
วันนี้ วันพฤหัสบดี ที่ 18 มกราคม 2561
หางานเชียงใหม่ บริการฝากประวัติหางาน สำหรับคนว่างงาน และ หาคนทำงานสำหรับผู้ประกอบการ คุณมาถูกทางแล้ว ให้เราช่วยคุณ หางานและหาคนว่างงาน

คำศัพท์เกี่ยวกับตำแหน่งงาน

             1. Chairman ประธาน
             
2. Vice Chairman รองประธาน
             
3. President ประธานกรรมการ
             
4. Vice-President รองประธานกรรมการ (ตำแหน่ง ที่มี vice- นำหน้าจะหมายถึง "รอง..." ทั้งหมด)
             
5. Senior Advisor ที่ปรึกษาอาวุโส
             
6. Managing Director กรรมการผู้จัดการ
             
7. Senior Executive Managing Director ประธานกรรมการผู้บริหารระดับสูง
             
8. Board of Directors (Board) คณะกรรมการผู้บริหาร 9. Director กรรมการ
             
10. General Manager ผู้จัดการทั่วไป
             
11. Manager ผู้จัดการ
             
12. Branch Manager ผู้จัดการสาขา
             
13. Head of Department (Division Chief) หัวหน้าแผนก
             
14. The Management Team คณะบริหาร

             ตำแหน่งงานสายปฏิบัติ
             
1. Accountant สมุห์บัญชี
             
2. Broker นายหน้า
             
3. Secretary เลขานุการ
             
4. Receptionist พนักงานต้อนรับ
             
5. Salesman/Salesperson พนักงานขาย
             
6. Telephone Operator พนักงานต่อสายโทรศัพท์
             
7. Advertiser/Adman นักโฆษณา
             
8. Programmer นักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
             
9. Driver/Chauffeur พนักงานขับรถ
             
10. Maid แม่บ้าน
             
11. Staff/Officer/Agent พนักงาน หรือเจ้าหน้าที่
             
12. Clerk เสมียน
             1
3. Security Officer พนักงานรักษาความปลอดภัย
             
14. Waiter/Waitress บริกรชาย/หญิง
             
15. Interpreter ล่าม


แสดงบทความเรื่องงาน กฎหมายแรงงาน ความรู้คดีแรงงาน