ลงชื่อเข้าใช้งานสมาชิก
นายจ้าง(หาคนว่างงาน)
ผู้ว่างงาน(หางานทำ)
Online ออนไลน์ 7 คน
หาคนว่างงานหางานว่าง
หางานเชียงใหม่ บริการหาคนทำงาน จังหวัดเชียงใหม่ "งานว่างคนว่างงาน" คือบริการของเรา
วันนี้ วันพฤหัสบดี ที่ 18 มกราคม 2561
หางานเชียงใหม่ บริการฝากประวัติหางาน สำหรับคนว่างงาน และ หาคนทำงานสำหรับผู้ประกอบการ คุณมาถูกทางแล้ว ให้เราช่วยคุณ หางานและหาคนว่างงาน

ความสำคัญของ Resume

แม้ว่าประวัติส่วนตัว หรือ Resume ที่ดีเพียงประการเดียว จะไม่ได้เป็นหลักประกัน ที่จะช่วยให้คุณได้งาน อย่าง แน่ นอน แต่อย่างน้อย Resume ที่ดี จะช่วยดึงดูด ความ สนใจ จากผู้ว่าจ้าง และเป็นประตูบานแรก ที่จะช่วยพาคุณ เข้าไป สู่การ สัมภาษณ์งาน ซึ่งถือเป็นปราการสำคัญต่อไป

          วัตถุประสงค์ในการเขียน Resume ก็คือ การประกาศ ผลงาน ความสำเร็จ และคุณสมบัติ นานัปประการของ ตัวเราให้เป็นที่ปรากฎ แก่สายตาของผู้ว่าจ้าง ซึ่งแน่นอนว่า หาก Resume ของเราเข้าตานายจ้างแล้ว เราก็จะมีโอกาส ได้เข้าไป พูดคุยกันแบบเผชิญหน้า หรือที่เรียกว่าเป็นการสัมภาษณ์งาน


แสดงบทความเรื่องงาน กฎหมายแรงงาน ความรู้คดีแรงงาน