ลงชื่อเข้าใช้งานสมาชิก
นายจ้าง(หาคนว่างงาน)
ผู้ว่างงาน(หางานทำ)
Online ออนไลน์ 2 คน
หาคนว่างงานหางานว่าง
หางานเชียงใหม่ บริการหาคนทำงาน จังหวัดเชียงใหม่ "งานว่างคนว่างงาน" คือบริการของเรา
วันนี้ วันจันทร์ ที่ 22 มกราคม 2561
หางานเชียงใหม่ บริการฝากประวัติหางาน สำหรับคนว่างงาน และ หาคนทำงานสำหรับผู้ประกอบการ คุณมาถูกทางแล้ว ให้เราช่วยคุณ หางานและหาคนว่างงาน

รายละเอียดเกี่ยวกับ ศูนย์วิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งหมด

โลโก้
Level 1 ศูนย์วิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ห้อง 702 ชั้น 7 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
จังหวัด เชียงใหม่
ทำเกี่ยวกับ
 เปิดสอนระดับ ป.โท ป.เอก ในสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสุตรนานาชาติ)
ติดต่อ
 แอน
เบอร์โทรติดต่อ
 053-942083-4
FAX
 053-942083-4 ต่อ 18
E-mail
 bmecmu@gmail.com
Website
 http://biomed.eng.cmu.ac.th

งานประกาศของ ศูนย์วิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่