ลงชื่อเข้าใช้งานสมาชิก
นายจ้าง(หาคนว่างงาน)
ผู้ว่างงาน(หางานทำ)
Online ออนไลน์ 22 คน
หาคนว่างงานหางานว่าง
หางานเชียงใหม่ บริการหาคนทำงาน จังหวัดเชียงใหม่ "งานว่างคนว่างงาน" คือบริการของเรา
วันนี้ วันอังคาร ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
หางานเชียงใหม่ บริการฝากประวัติหางาน สำหรับคนว่างงาน และ หาคนทำงานสำหรับผู้ประกอบการ คุณมาถูกทางแล้ว ให้เราช่วยคุณ หางานและหาคนว่างงาน

รายละเอียดเกี่ยวกับ AskMe Solutions & Consultants Co., Ltd. ทั้งหมด

โลโก้
Level 1 AskMe Solutions & Consultants Co., Ltd.
132/1 ม.4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
จังหวัด เชียงใหม่
ทำเกี่ยวกับ
 AskMe Solutions & Consultants Co., Ltd. เป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างครบวงจร ทั้งในด้านของ Hardware และ Software รวมถึงการให้บริการทางด้านโครงสร้างระบบ IT (IT Infrastructures), พัฒนาซอฟแวร์และโซลูชั่นต่างๆ (Software & Solutions), ดูแลรักษาระบบต่างๆทางด้าน IT (Outsourcing Services) และให้บริการด้าน การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร (Training and Development)
ติดต่อ
 หทัยกาญจน์ ดวงบาล
เบอร์โทรติดต่อ
 053-869771
FAX
 053-869772
E-mail
 chiangmai@askme.co.th
Website
 http://www.askme.co.th

งานประกาศของ AskMe Solutions & Consultants Co., Ltd.