ลงชื่อเข้าใช้งานสมาชิก
นายจ้าง(หาคนว่างงาน)
ผู้ว่างงาน(หางานทำ)
Online ออนไลน์ 15 คน
หาคนว่างงานหางานว่าง
หางานเชียงใหม่ บริการหาคนทำงาน จังหวัดเชียงใหม่ "งานว่างคนว่างงาน" คือบริการของเรา
วันนี้ วันศุกร์ ที่ 19 มกราคม 2561
หางานเชียงใหม่ บริการฝากประวัติหางาน สำหรับคนว่างงาน และ หาคนทำงานสำหรับผู้ประกอบการ คุณมาถูกทางแล้ว ให้เราช่วยคุณ หางานและหาคนว่างงาน
บริการหางาน และ หาคนทำงาน จังหวัดเชียงใหม่ ประกาศฟรี
ประวัติว่างงาน ข้อมูลหางานของสมาชิกที่หางานจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกเว็บไซต์เท่านั้น ที่สามารถเห็นข้อมูลส่วนสำคัญของผู้หางานได้ ข้อมูลหางานส่วนสำคัญ คือส่วนที่แสดงตัวตนของประวัติหางานนั้นๆ ข้อมูลจะถูกปิดเป็นความลับ เพื่อป้องกันผู้ประสงร้ายต่อข้อมูลของผู้หางานที่ฝากประวัติไว้กับทางเว็บไซต์ seejobcm.com ทะเบียนว่างงานมีข้อมูลของผู้ที่หางานทำที่ได้กรอกข้อมูลหางานไว้กับเรา ข้อมูลตำแหน่งงานที่ต้องการ อัตราค่าจ้างที่ต้องการ และข้อมูลส่วนตัวของผู้หางานเอง เช่น ประวัติการศึกษา,ประวัติการทำงานที่ผ่านมา,ที่อยู่ที่ติดต่อได้ ประวัติหางานจะแสดงอยู่หน้าเดียวเท่านั้นเพื่อเข้าใจง่าย แก่ผู้ประกอบการที่มาค้นหาประวัติของผู้ว่างงาน
เลือกหางานตามประเภทของงานประกาศ

รวมประวัติว่างงานล่าสุด หน้า 281 หน้าละ 15 รายการ จากทั้งหมด 4212 รายการ

สำหรับผู้ที่หางานทำ ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ สามารถฝากประวัติว่างงานไว้ที่เราเพื่อรอให้บริษัทที่ต้องการพนักงานมาคัดเลือกปะวัติของคุณ.
จำนวนหน้า 12345..281
รูปบุคคลว่างงานพนักงานบัญชี และ พนักงานการเงิน
วุติการศึกษา: ปริญญาตรี
GPA: 3.32
ต้องการเงินเดือน 9,000 - 10,000 บาท
สถานะครอบครัว โสด สถานะการทำงาน หางานใหม่
รักงานด้านตัวเลข ปรับตัวเข้ากับสังคมการทำงานได้ง่าย ขยัน อดทนอย่างมีเหตุผล
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน พนักงานบัญชี
รูปบุคคลว่างงานตำแหน่งอะไรก็ได้ และ ตำแหน่งอะไรก็ได้
วุติการศึกษา: มัธยมศึกษาตอนปลาย
GPA: 2.28
ต้องการเงินเดือน 8,000 - 9,000 บาท
สถานะครอบครัว โสด สถานะการทำงาน หางานใหม่
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน ตำแหน่งอะไรก็ได้
รูปบุคคลว่างงานสาธารณสุข และ พนักงาน
วุติการศึกษา: ปริญญาตรี
GPA: 3.34
ต้องการเงินเดือน 10,000 - 15,000 บาท
สถานะครอบครัว โสด สถานะการทำงาน หางานใหม่
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน สาธารณสุข
รูปบุคคลว่างงานบัญชี และ ธุรการประสานงาน
วุติการศึกษา: ปริญญาตรี
GPA: 2.75
ต้องการเงินเดือน 9,000 - 10,000 บาท
สถานะครอบครัว โสด สถานะการทำงาน หางานใหม่
เข้ากับผู้อื่นได้ง่าย คุยเก่ง บุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น ที่จะพร้อมทำงานอย่างเต็มที่ มุ่งทำงานให้เสร็จตามเป้าหมาย ไม่มีใครลิขิตชีวิตเราได้ นอกจาก"ตัวเราเอง"
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน บัญชี
รูปบุคคลว่างงานคลังสินค้า
วุติการศึกษา: ปวส.
GPA: 3.51
ต้องการเงินเดือน 8,000 - 9,000 บาท
สถานะครอบครัว โสด สถานะการทำงาน หางานใหม่
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน คลังสินค้า
รูปบุคคลว่างงานนักดนตรี และ -
วุติการศึกษา: มัธยมศึกษาตอนต้น
GPA: 2.22
ต้องการเงินเดือน 8,000 - 9,000 บาท
สถานะครอบครัว โสด สถานะการทำงาน หางานใหม่
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน นักดนตรี
รูปบุคคลว่างงานคอมพิวเตอร์
วุติการศึกษา: มัธยมศึกษาตอนปลาย
GPA: 2.64
ต้องการเงินเดือน 8,000 - 9,000 บาท
สถานะครอบครัว โสด สถานะการทำงาน ว่างงาน
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน คอมพิวเตอร์
รูปบุคคลว่างงานพนักงานทั่วไป และ ธุรการ
วุติการศึกษา: มัธยมศึกษาตอนปลาย
GPA: 2.75
ต้องการเงินเดือน 6,000 - 7,000 บาท
สถานะครอบครัว โสด สถานะการทำงาน หางานใหม่
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน พนักงานทั่วไป
รูปบุคคลว่างงานธุรการ และ -
วุติการศึกษา: ปวช.
GPA: 2.79
ต้องการเงินเดือน 8,000 - 9,000 บาท
สถานะครอบครัว โสด สถานะการทำงาน หางานใหม่
ชอบงานคีย์ข้อมูล บุคลิกภาพดี คติประจำใจ สู้ให้ถึงที่สุด
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน ธุรการ
รูปบุคคลว่างงานงาน Part time และ งาน Part time
วุติการศึกษา: ปวส.
GPA: 2.75
ต้องการเงินเดือน 7,000 - 8,000 บาท
สถานะครอบครัว โสด สถานะการทำงาน หางานใหม่
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน งาน Part time
รูปบุคคลว่างงานพนักงานประจำร้าน และ พนักงานประจำหน้าร้าน แพ็คของ จัดของ
วุติการศึกษา: มัธยมศึกษาตอนต้น
GPA: 2.74
ต้องการเงินเดือน 6,000 - 7,000 บาท
สถานะครอบครัว โสด สถานะการทำงาน หางานใหม่
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน พนักงานประจำร้าน
รูปบุคคลว่างงานงานนอกเวลา
วุติการศึกษา: ปวส.
GPA: 2.33
ต้องการเงินเดือน 6,000 - 7,000 บาท
สถานะครอบครัว โสด สถานะการทำงาน หางานใหม่
แสดงรายละเอียด ตำแหน่งงาน งานนอกเวลา
จำนวนหน้า 12345..281