ลงชื่อเข้าใช้งานสมาชิก
นายจ้าง(หาคนว่างงาน)
ผู้ว่างงาน(หางานทำ)
Online ออนไลน์ 12 คน
หาคนว่างงานหางานว่าง
หางานเชียงใหม่ บริการหาคนทำงาน จังหวัดเชียงใหม่ "งานว่างคนว่างงาน" คือบริการของเรา
วันนี้ วันศุกร์ ที่ 19 มกราคม 2561
หางานเชียงใหม่ บริการฝากประวัติหางาน สำหรับคนว่างงาน และ หาคนทำงานสำหรับผู้ประกอบการ คุณมาถูกทางแล้ว ให้เราช่วยคุณ หางานและหาคนว่างงาน

กลับสู่ ประวัติว่างงานทั้งหมด > ประวัติว่างงานของ อังคณา แซ่โง้ว

บทความแนะนำตัว
เข้าใจงานง่ายแต่ต้องสอนงาน เป็นคนพูดเก่ง แต่น้อยใจเป็นบางครั้งแต่ลืมง่าย คติ เจ้านายด่าคือเขาอยากให้เราได้ดี
หางานใหม่บุคคลว่างงานจากตำแหน่ง ธุรการ

รูปบุคคลว่างงานแคชเชียร์
รูปบุคคลว่างงานสัตวบาลประจำฟาร์ม
รูปบุคคลว่างงานบริการลูกค้า ธุรการ
รูปบุคคลว่างงานบุคคล
รูปบุคคลว่างงานธุรการ
รูปบุคคลว่างงานผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด
รูปบุคคลว่างงานธุรการ
รูปบุคคลว่างงานพนักงานจัดซื้อ
รูปบุคคลว่างงานธุรการ/ประสานงาน

ข้อมูลความต้องการ ตำแหน่งงาน และ อัตราค่าจ้าง

ประเภทงานที่สนใจ อับดับ 1
บัญชี/การเงิน/สินเชื่อ
ตำแหน่งงาน อับดับ 1
ธุรการ
ลักษณะงาน
งานประจำ
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ
8,000 - 9,000 บาท
ประเภทงานที่สนใจ อับดับ 2
บริการลูกค้า/ประชาสัมพันธ์/รับโทรศัพท์
ตำแหน่งงาน อับดับ 2
ธุรการทั่วไป
ลักษณะงาน
งานประจำ
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ
8,000 - 9,000 บาท

ข้อมูลส่วนตัว

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!

ข้อมูลการติดต่อ

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!

ประวัติการศึกษา

กำลังศึกษาอยู่ที่ อาชีวนครปฐม
ระดับการศึกษาสูงสุดปวช.
วุฒิการศึกษาปวช.
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ชื่อสถานศึกษาอาชีวนครปฐม
เกรดเฉลี่ย3.40
ระดับการศึกษาก่อนหน้ามัธยมศึกษาตอนต้น
วุฒิการศึกษาม.3
สาขาวิชา
ชื่อสถานศึกษานักบุญเปโตร
เกรดเฉลี่ย

ประวัติการทำงาน

ประสบการณ์ทำงานล่าสุด
2010-01-01 ถึง 2011-04-01
บริษัทชัยประเสริฐเคมิคอล
19/110 ม.8
ตำแหน่งธุรการทั่วไป
ลักษณะงานที่ทำเปิดบิลใบกับกำภาษี รับโทรศัพท์ลูกค้า คิดยอดระหว่างวัน คิดยอดระหว่างเดือน ทำประกันสังคม เขียนใบสำคัญรับใบสำคัญจ่าย ขายของลูกค้า
เงินเดือน8,000 บาท
ประสบการณ์ทำงานก่อนหน้านี้
0000-00-00 ถึง 0000-00-00
บริษัท
ตำแหน่ง
ลักษณะงานที่ทำ
เงินเดือน

ทักษะความรู้ และ ความสามารถ

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!
บุคลิกภาพ ความสามารถ และ อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล

บุคคลอ้างอิง ข้อมูลประวัติ

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!