ลงชื่อเข้าใช้งานสมาชิก
นายจ้าง(หาคนว่างงาน)
ผู้ว่างงาน(หางานทำ)
Online ออนไลน์ 11 คน
หาคนว่างงานหางานว่าง
หางานเชียงใหม่ บริการหาคนทำงาน จังหวัดเชียงใหม่ "งานว่างคนว่างงาน" คือบริการของเรา
วันนี้ วันพฤหัสบดี ที่ 18 มกราคม 2561
หางานเชียงใหม่ บริการฝากประวัติหางาน สำหรับคนว่างงาน และ หาคนทำงานสำหรับผู้ประกอบการ คุณมาถูกทางแล้ว ให้เราช่วยคุณ หางานและหาคนว่างงาน

กลับสู่ ประวัติว่างงานทั้งหมด > ประวัติว่างงานของ ปวีณา ริยะป่า

บทความแนะนำตัว
ทำวันนี้ ให้ดีที่สุด
หางานใหม่บุคคลว่างงานจากตำแหน่ง พนักงานบัญชี

รูปบุคคลว่างงานพนักงานบัญชี
รูปบุคคลว่างงานพนักงานบัญชี
รูปบุคคลว่างงานพนักงานบัญชี
รูปบุคคลว่างงานพนักงานธุรการ
รูปบุคคลว่างงานพนักงานบัญชี
รูปบุคคลว่างงานพนักงานบัญชี
รูปบุคคลว่างงานพนักงานบัญชี
รูปบุคคลว่างงานพนักงานบัญชี
รูปบุคคลว่างงานพนักงานธุรการ

ข้อมูลความต้องการ ตำแหน่งงาน และ อัตราค่าจ้าง

ประเภทงานที่สนใจ อับดับ 1
บัญชี/การเงิน/สินเชื่อ
ตำแหน่งงาน อับดับ 1
พนักงานบัญชี
ลักษณะงาน
งานประจำ
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ
7,000 - 8,000 บาท
ประเภทงานที่สนใจ อับดับ 2
เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป
ตำแหน่งงาน อับดับ 2
พนักงาน
ลักษณะงาน
งานประจำ
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ
7,000 - 8,000 บาท

ข้อมูลส่วนตัว

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!

ข้อมูลการติดต่อ

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!

ประวัติการศึกษา

สำเร็จการศึกษา ปี พศ. 2551
ระดับการศึกษาสูงสุดปวส.
วุฒิการศึกษาปวส.
สาขาวิชาการบัญชี
ชื่อสถานศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
เกรดเฉลี่ย2.79
ระดับการศึกษาก่อนหน้าปวช.
วุฒิการศึกษาปวช.
สาขาวิชาการบัญชี
ชื่อสถานศึกษาวิทยาลัยการอาชีพป่าซาง
เกรดเฉลี่ย3.00

ประวัติการทำงาน

ประสบการณ์ทำงานล่าสุด
2008-08-01 ถึง 2011-08-01
บริษัทป้อมคลัง จำกัด
22/1 ซอย2 (ป่าพร้าว) ถนนป่าพร้าว ป่าแดด
ตำแหน่งพนักงานส่งเสริมการขาย
ลักษณะงานที่ทำส่งเสริมการขายประเภทเครื่องดื่ม ตามร้านอาหารต่างๆ
เงินเดือน7,280 บาท
ประสบการณ์ทำงานก่อนหน้านี้
2010-08-01 ถึง 2010-11-01
บริษัทสยามเอ็กซิบิชั่น
96/15 หมู่ 2 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
ตำแหน่งพนักงานบัญชี
ลักษณะงานที่ทำแยกเอกสาร บันทึกรายรับ-จ่าย ส่งบิลเอกสารให้บริษัทที่เกี่ยวข้อง รับโทรศัพท์ติดต่องาน ออกเช็ค รับเช็ค ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายนอกจากงานที่ต้องรับผิดชอบ
เงินเดือน7,500 บาท

ทักษะความรู้ และ ความสามารถ

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!
บุคลิกภาพ ความสามารถ และ อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล

บุคคลอ้างอิง ข้อมูลประวัติ

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!