ลงชื่อเข้าใช้งานสมาชิก
นายจ้าง(หาคนว่างงาน)
ผู้ว่างงาน(หางานทำ)
Online ออนไลน์ 8 คน
หาคนว่างงานหางานว่าง
หางานเชียงใหม่ บริการหาคนทำงาน จังหวัดเชียงใหม่ "งานว่างคนว่างงาน" คือบริการของเรา
วันนี้ วันพฤหัสบดี ที่ 18 มกราคม 2561
หางานเชียงใหม่ บริการฝากประวัติหางาน สำหรับคนว่างงาน และ หาคนทำงานสำหรับผู้ประกอบการ คุณมาถูกทางแล้ว ให้เราช่วยคุณ หางานและหาคนว่างงาน

กลับสู่ ประวัติว่างงานทั้งหมด > ประวัติว่างงานของ ณรสิตา วัฒนะยางกูร

บทความแนะนำตัว
จริงจังกับการทำงานเอาใจใส่ไม่เลือกงานและเข้ากับผู้อื่นได้ง่าย ไม่เคยมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานคนอื่นไม่มีประวัติเสียหาย
หางานใหม่บุคคลว่างงานจากตำแหน่ง เลขานุการ

รูปบุคคลว่างงานเลขานุการ ฝ่ายบุคคล การเงิน ธุรการ ประสานงาน รับโทรศัพท์ ประชาสัมพันธ์
รูปบุคคลว่างงานธุรการ
รูปบุคคลว่างงานฝ่ายบุคคล
รูปบุคคลว่างงานผู้ช่วยผู้จัดการ เลขานุการ บริการลูกค้า งานด้านการใช้ภาษา
รูปบุคคลว่างงานธุรการ
รูปบุคคลว่างงานเลขานุการ ธุรการ
รูปบุคคลว่างงานเลขานุการ
รูปบุคคลว่างงานพนักงานบัญชี
รูปบุคคลว่างงานเลขานุการ /ธุรการ

ข้อมูลความต้องการ ตำแหน่งงาน และ อัตราค่าจ้าง

ประเภทงานที่สนใจ อับดับ 1
เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป
ตำแหน่งงาน อับดับ 1
เลขานุการ
ลักษณะงาน
งานประจำ
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ
6,000 - 7,000 บาท
ประเภทงานที่สนใจ อับดับ 2
อาหารและเครื่องดื่ม/กุ๊ก
ตำแหน่งงาน อับดับ 2
กุ๊ก-ผู้ช่วยกุ๊ก
ลักษณะงาน
งานประจำ
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ
6,000 - 7,000 บาท

ข้อมูลส่วนตัว

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!

ข้อมูลการติดต่อ

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!

ประวัติการศึกษา

สำเร็จการศึกษา ปี พศ. 2550
ระดับการศึกษาสูงสุดปวช.
วุฒิการศึกษาปวช.
สาขาวิชาคหกรรม
ชื่อสถานศึกษาวิทยาลัยอาชีวะเชียงใหม่
เกรดเฉลี่ย3.9
ระดับการศึกษาก่อนหน้า00
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
ชื่อสถานศึกษา
เกรดเฉลี่ย

ประวัติการทำงาน

ประสบการณ์ทำงานล่าสุด
2011-03-01 ถึง 2011-12-01
บริษัทaiaประกันชีวิต
2/2 ถ.มหิดล ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ตำแหน่งเลขานุการ
ลักษณะงานที่ทำจัดการเอกสารลูกค้าติดต่อตัวแทนประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้ลูกค้าได้รู้
เงินเดือน6,500 บาท
ประสบการณ์ทำงานก่อนหน้านี้
2010-04-01 ถึง 2011-02-01
บริษัทหลุยล์เครื่องเงิน
สี่แยกต้นเปาพัฒนา ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
ตำแหน่งพนักงานต้อนรับ
ลักษณะงานที่ทำต้อนรับลูกค้า คณะทัวร์รถบัส รถตู้ แนะนำสินค้าในร้าน
เงินเดือน6,000 บาท

ทักษะความรู้ และ ความสามารถ

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!
บุคลิกภาพ ความสามารถ และ อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล

บุคคลอ้างอิง ข้อมูลประวัติ

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!