ลงชื่อเข้าใช้งานสมาชิก
นายจ้าง(หาคนว่างงาน)
ผู้ว่างงาน(หางานทำ)
Online ออนไลน์ 10 คน
หาคนว่างงานหางานว่าง
หางานเชียงใหม่ บริการหาคนทำงาน จังหวัดเชียงใหม่ "งานว่างคนว่างงาน" คือบริการของเรา
วันนี้ วันพฤหัสบดี ที่ 18 มกราคม 2561
หางานเชียงใหม่ บริการฝากประวัติหางาน สำหรับคนว่างงาน และ หาคนทำงานสำหรับผู้ประกอบการ คุณมาถูกทางแล้ว ให้เราช่วยคุณ หางานและหาคนว่างงาน

กลับสู่ ประวัติว่างงานทั้งหมด > ประวัติว่างงานของ หทัยทิพย์ วิจิตร

บทความแนะนำตัว
หทัยทิพย์ วิจิตร ฝากประวัติว่างงานไว้กับเว็บไซต์ หางานจังหวัดเชียงใหม่ ต้องการหางานตำแหน่ง พนักงานธุรการ
หางานใหม่บุคคลว่างงานจากตำแหน่ง พนักงานธุรการ

รูปบุคคลว่างงานพนักงานธุรการ
รูปบุคคลว่างงานพนักงานธุรการ
รูปบุคคลว่างงานPHP Programmer
รูปบุคคลว่างงานพนักงาการเงิน
รูปบุคคลว่างงานพนักงานประชาสัมพันธ์/รับโทรศัพท์
รูปบุคคลว่างงานครูคณิตศาสตร์
รูปบุคคลว่างงานพนักงานธุรการ
รูปบุคคลว่างงานIT support
รูปบุคคลว่างงานพนักงานธุรการ

ข้อมูลความต้องการ ตำแหน่งงาน และ อัตราค่าจ้าง

ประเภทงานที่สนใจ อับดับ 1
เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป
ตำแหน่งงาน อับดับ 1
พนักงานธุรการ
ลักษณะงาน
งานประจำ
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ
6,000 - 7,000 บาท
ประเภทงานที่สนใจ อับดับ 2
การตลาด/การขาย
ตำแหน่งงาน อับดับ 2
ทำเอกสารทั่วไป
ลักษณะงาน
งานประจำ
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ
6,000 - 7,000 บาท

ข้อมูลส่วนตัว

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!

ข้อมูลการติดต่อ

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!

ประวัติการศึกษา

กำลังศึกษาอยู่ที่ โรงเรียนพณิชยการลานนาเชียงใหม่
ระดับการศึกษาสูงสุดปวส.
วุฒิการศึกษาปวส.
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
ชื่อสถานศึกษาโรงเรียนพณิชยการลานนาเชียงใหม่
เกรดเฉลี่ย2.32
ระดับการศึกษาก่อนหน้ามัธยมศึกษาตอนปลาย
วุฒิการศึกษาม.6
สาขาวิชาสายสามัญ
ชื่อสถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
เกรดเฉลี่ย2.92

ประวัติการทำงาน

ประสบการณ์ทำงานล่าสุด
2010-11-01 ถึง 2011-02-01
บริษัท
ตำแหน่งพนักงานIT
ลักษณะงานที่ทำInternet margetting
เงินเดือน7,000 บาท
ประสบการณ์ทำงานก่อนหน้านี้
2010-05-01 ถึง 2011-10-01
บริษัทสิงห์ คอปเปอเรชั่น
แอร์พอร์ต
ตำแหน่งPG
ลักษณะงานที่ทำพนักงารส่งเสริมการขาย
เงินเดือน7,000 บาท

ทักษะความรู้ และ ความสามารถ

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!
บุคลิกภาพ ความสามารถ และ อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล

บุคคลอ้างอิง ข้อมูลประวัติ

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!