ลงชื่อเข้าใช้งานสมาชิก
นายจ้าง(หาคนว่างงาน)
ผู้ว่างงาน(หางานทำ)
Online ออนไลน์ 7 คน
หาคนว่างงานหางานว่าง
หางานเชียงใหม่ บริการหาคนทำงาน จังหวัดเชียงใหม่ "งานว่างคนว่างงาน" คือบริการของเรา
วันนี้ วันพฤหัสบดี ที่ 18 มกราคม 2561
หางานเชียงใหม่ บริการฝากประวัติหางาน สำหรับคนว่างงาน และ หาคนทำงานสำหรับผู้ประกอบการ คุณมาถูกทางแล้ว ให้เราช่วยคุณ หางานและหาคนว่างงาน

กลับสู่ ประวัติว่างงานทั้งหมด > ประวัติว่างงานของ อารตี มูลสาร

บทความแนะนำตัว
อารตี มูลสาร ฝากประวัติว่างงานไว้กับเว็บไซต์ หางานจังหวัดเชียงใหม่ ต้องการหางานตำแหน่ง PR
หางานใหม่บุคคลว่างงานจากตำแหน่ง PR

รูปบุคคลว่างงานนักร้อง,นักแสดง,ถ่ายแบบ
รูปบุคคลว่างงานpg pr pc
รูปบุคคลว่างงานgraphic design
รูปบุคคลว่างงานpg,pr,
รูปบุคคลว่างงาน-
รูปบุคคลว่างงานQA, QC, Production Supervisor
รูปบุคคลว่างงานQA QC
รูปบุคคลว่างงานProgrammer
รูปบุคคลว่างงานPR  ต้อนรับ

ข้อมูลความต้องการ ตำแหน่งงาน และ อัตราค่าจ้าง

ประเภทงานที่สนใจ อับดับ 1
บริการลูกค้า/ประชาสัมพันธ์/รับโทรศัพท์
ตำแหน่งงาน อับดับ 1
PR
ลักษณะงาน
งานประจำ
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ
10,000 - 15,000 บาท
ประเภทงานที่สนใจ อับดับ 2
เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป
ตำแหน่งงาน อับดับ 2
เลขา,ประสานงาน
ลักษณะงาน
งานประจำ
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ
10,000 - 15,000 บาท

ข้อมูลส่วนตัว

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!

ข้อมูลการติดต่อ

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!

ประวัติการศึกษา

สำเร็จการศึกษา ปี พศ. 2551
ระดับการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี
วุฒิการศึกษานิเทศศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ชื่อสถานศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ
เกรดเฉลี่ย2.90
ระดับการศึกษาก่อนหน้ามัธยมศึกษาตอนปลาย
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
ชื่อสถานศึกษา
เกรดเฉลี่ย

ประวัติการทำงาน

ประสบการณ์ทำงานล่าสุด
2009-09-01 ถึง 2010-09-01
บริษัทบริษัทไพรออริตี้ มีเดีย แอนด์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
ตำแหน่งCoordinator
ลักษณะงานที่ทำ
เงินเดือน9,000 บาท
ประสบการณ์ทำงานก่อนหน้านี้
2010-09-01 ถึง 2011-03-01
บริษัทโรงเรียนพายัพเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจ
ตำแหน่งPR
ลักษณะงานที่ทำ
เงินเดือน

ทักษะความรู้ และ ความสามารถ

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!
บุคลิกภาพ ความสามารถ และ อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล

บุคคลอ้างอิง ข้อมูลประวัติ

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!