ลงชื่อเข้าใช้งานสมาชิก
นายจ้าง(หาคนว่างงาน)
ผู้ว่างงาน(หางานทำ)
Online ออนไลน์ 2 คน
หาคนว่างงานหางานว่าง
หางานเชียงใหม่ บริการหาคนทำงาน จังหวัดเชียงใหม่ "งานว่างคนว่างงาน" คือบริการของเรา
วันนี้ วันจันทร์ ที่ 22 มกราคม 2561
หางานเชียงใหม่ บริการฝากประวัติหางาน สำหรับคนว่างงาน และ หาคนทำงานสำหรับผู้ประกอบการ คุณมาถูกทางแล้ว ให้เราช่วยคุณ หางานและหาคนว่างงาน

กลับสู่ ประวัติว่างงานทั้งหมด > ประวัติว่างงานของ พนิดา ถิ่นพระบาท

บทความแนะนำตัว
ชื่อ นางสาว พนิดา ถิ่นพระบาท เกิดวันที่ 19 พ.ย. 2530 จ. นครศรีธรรมราช จบจาก มหาวิทยาลัยราชภันนครศรีธรรมราช เป็นคนขยันอดทน ชื่นสัตว์ เข้ากับคนได้ง่าย ชอบ ความยุติธรรม รักคนอื่นมากว่าตัวเอง คติ อนาคตคืนสิ่งที่มองไม่เห็น
หางานใหม่บุคคลว่างงานจากตำแหน่ง ควบคุมคุณภาพ

รูปบุคคลว่างงานควบคุมคุณภาพ QA
รูปบุคคลว่างงานวิศวกรรมอาหาร
รูปบุคคลว่างงานช่างซ่อมบำรุง, โฟร์แมน
รูปบุคคลว่างงานหัวหน้าฝ่ายผลิต
รูปบุคคลว่างงานนักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
รูปบุคคลว่างงานหัวหน้าฝ่ายผลิต
รูปบุคคลว่างงานฝ่ายขาย/ตรวจสอบ
รูปบุคคลว่างงานพนักงานควบคุมคุณภาพ
รูปบุคคลว่างงานควบคุมคุณภาพ  ควบคุมการผลิต

ข้อมูลความต้องการ ตำแหน่งงาน และ อัตราค่าจ้าง

ประเภทงานที่สนใจ อับดับ 1
ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน
ตำแหน่งงาน อับดับ 1
ควบคุมคุณภาพ
ลักษณะงาน
งานประจำ
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ
10,000 - 15,000 บาท
ประเภทงานที่สนใจ อับดับ 2
เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป
ตำแหน่งงาน อับดับ 2
ธุรการ
ลักษณะงาน
งานประจำ
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ
10,000 - 15,000 บาท

ข้อมูลส่วนตัว

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!

ข้อมูลการติดต่อ

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!

ประวัติการศึกษา

สำเร็จการศึกษา ปี พศ. 2554
ระดับการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี
วุฒิการศึกษาป.ตรี
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิต
ชื่อสถานศึกษาม.ราชภัฎนครศรีธรรมราช
เกรดเฉลี่ย2.26
ระดับการศึกษาก่อนหน้ามัธยมศึกษาตอนปลาย
วุฒิการศึกษาม.6
สาขาวิชาศิลป์ทั่วไป
ชื่อสถานศึกษาร.ร ตรีนิมิตรวิทยา
เกรดเฉลี่ย2.00

ประวัติการทำงาน

ไม่มีข้อมูล

ทักษะความรู้ และ ความสามารถ

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!
บุคลิกภาพ ความสามารถ และ อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล

บุคคลอ้างอิง ข้อมูลประวัติ

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!