ลงชื่อเข้าใช้งานสมาชิก
นายจ้าง(หาคนว่างงาน)
ผู้ว่างงาน(หางานทำ)
Online ออนไลน์ 4 คน
หาคนว่างงานหางานว่าง
หางานเชียงใหม่ บริการหาคนทำงาน จังหวัดเชียงใหม่ "งานว่างคนว่างงาน" คือบริการของเรา
วันนี้ วันจันทร์ ที่ 22 มกราคม 2561
หางานเชียงใหม่ บริการฝากประวัติหางาน สำหรับคนว่างงาน และ หาคนทำงานสำหรับผู้ประกอบการ คุณมาถูกทางแล้ว ให้เราช่วยคุณ หางานและหาคนว่างงาน

กลับสู่ ประวัติว่างงานทั้งหมด > ประวัติว่างงานของ ปนัดดา อาจไชยชาญ

บทความแนะนำตัว
มีมนุษยสัมพันธ์ดี เข้ากับคนอื่นๆได้ง่าย ขยันและอดทน
หางานใหม่บุคคลว่างงานจากตำแหน่ง ธุรการ

รูปบุคคลว่างงานงานสต๊อก,จัดเก็บ
รูปบุคคลว่างงานพนักงานธุรการทั่วไป
รูปบุคคลว่างงานฝ่ายบุคคล
รูปบุคคลว่างงานQC/QA
รูปบุคคลว่างงานธุรการ  อื่นๆ
รูปบุคคลว่างงานธุรการ ขาย สปา
รูปบุคคลว่างงานการตลาด
รูปบุคคลว่างงานรปภ.พนักงานธุรการประจำออฟฟิส สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมExcel.Microcrof Wได้
รูปบุคคลว่างงานพนักงานธุรการ

ข้อมูลความต้องการ ตำแหน่งงาน และ อัตราค่าจ้าง

ประเภทงานที่สนใจ อับดับ 1
เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป
ตำแหน่งงาน อับดับ 1
ธุรการ
ลักษณะงาน
งานประจำ
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ
8,000 - 9,000 บาท
ประเภทงานที่สนใจ อับดับ 2
IT/Programmer/Computer Graphic/Webmaster
ตำแหน่งงาน อับดับ 2
IT
ลักษณะงาน
งานประจำ
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ
8,000 - 9,000 บาท

ข้อมูลส่วนตัว

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!

ข้อมูลการติดต่อ

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!

ประวัติการศึกษา

สำเร็จการศึกษา ปี พศ. 2554
ระดับการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี
วุฒิการศึกษาวทบ.
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ชื่อสถานศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา
เกรดเฉลี่ย2.06
ระดับการศึกษาก่อนหน้ามัธยมศึกษาตอนปลาย
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชาศิลป-ภาษา
ชื่อสถานศึกษาโรงเรียนอุดมดรุณี
เกรดเฉลี่ย3.02

ประวัติการทำงาน

ไม่มีข้อมูล

ทักษะความรู้ และ ความสามารถ

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!
บุคลิกภาพ ความสามารถ และ อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล

บุคคลอ้างอิง ข้อมูลประวัติ

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!