ลงชื่อเข้าใช้งานสมาชิก
นายจ้าง(หาคนว่างงาน)
ผู้ว่างงาน(หางานทำ)
Online ออนไลน์ 19 คน สมาชิกออนไลน์ 1 คน
หาคนว่างงานหางานว่าง
หางานเชียงใหม่ บริการหาคนทำงาน จังหวัดเชียงใหม่ "งานว่างคนว่างงาน" คือบริการของเรา
วันนี้ วันอังคาร ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
หางานเชียงใหม่ บริการฝากประวัติหางาน สำหรับคนว่างงาน และ หาคนทำงานสำหรับผู้ประกอบการ คุณมาถูกทางแล้ว ให้เราช่วยคุณ หางานและหาคนว่างงาน

กลับสู่ ประวัติว่างงานทั้งหมด > ประวัติว่างงานของ ศักดิ์ชัย กวินวรพงศ์

บทความแนะนำตัว
สวัสดีครับ ผม นายศักดิ์ชัย กวนวรพงศ์ ชื่อเล่น เบิร์ต นิสัย : เป็นคนพูดน้อย แต่ถ้าสนิทกันจะพูดมากและสามารถเข้ากับคนอื่นได้ดี สิ่งที่ชอบคือ : ฟังเพลงและตีปิงปอง คติประจำใจ : อย่าพึ่งคิดว่าไม่ได้ หากยังไม่ได้ทำ
ว่างงานบุคคลว่างงานจากตำแหน่ง วิศวกรเหมืองแร่

รูปบุคคลว่างงานวิศวกรเหมืองแร่
รูปบุคคลว่างงานวิศวกรเหมืองแร่
รูปบุคคลว่างงานผู้จัดการโรงโม่หิน/ท่าทราย
รูปบุคคลว่างงานวิศวกรเหมืองแร่
รูปบุคคลว่างงานวิศวกรเหมืองแร่
รูปบุคคลว่างงานวิศวกรเหมืองแร่

ข้อมูลความต้องการ ตำแหน่งงาน และ อัตราค่าจ้าง

ประเภทงานที่สนใจ อับดับ 1
เกษตร/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร
ตำแหน่งงาน อับดับ 1
วิศวกรเหมืองแร่
ลักษณะงาน
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ
10,000 - 15,000 บาท
ประเภทงานที่สนใจ อับดับ 2
เกษตร/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร
ตำแหน่งงาน อับดับ 2
ไม่มีข้อมูล
ลักษณะงาน
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ
ตามบริษัทจะเห็นสมควร

ข้อมูลส่วนตัว

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!

ข้อมูลการติดต่อ

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!

ประวัติการศึกษา

สำเร็จการศึกษา ปี พศ. 2556
ระดับการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี
วุฒิการศึกษาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีเหมืองแร่
ชื่อสถานศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
เกรดเฉลี่ย2.59
ระดับการศึกษาก่อนหน้ามัธยมศึกษาตอนปลาย
วุฒิการศึกษาม.6
สาขาวิชาวิทย์-คณิต
ชื่อสถานศึกษามงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกมัธยม
เกรดเฉลี่ย2.86

ประวัติการทำงาน

ไม่มีข้อมูล

ทักษะความรู้ และ ความสามารถ

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!
บุคลิกภาพ ความสามารถ และ อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล

บุคคลอ้างอิง ข้อมูลประวัติ

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!