ลงชื่อเข้าใช้งานสมาชิก
นายจ้าง(หาคนว่างงาน)
ผู้ว่างงาน(หางานทำ)
Online ออนไลน์ 11 คน
หาคนว่างงานหางานว่าง
หางานเชียงใหม่ บริการหาคนทำงาน จังหวัดเชียงใหม่ "งานว่างคนว่างงาน" คือบริการของเรา
วันนี้ วันศุกร์ ที่ 19 มกราคม 2561
หางานเชียงใหม่ บริการฝากประวัติหางาน สำหรับคนว่างงาน และ หาคนทำงานสำหรับผู้ประกอบการ คุณมาถูกทางแล้ว ให้เราช่วยคุณ หางานและหาคนว่างงาน

กลับสู่ ประวัติว่างงานทั้งหมด > ประวัติว่างงานของ เมวิกา ฝั้นถาวร

บทความแนะนำตัว
เมวิกา ฝั้นถาวร ฝากประวัติว่างงานไว้กับเว็บไซต์ หางานจังหวัดเชียงใหม่ ต้องการหางานตำแหน่ง ธุรการ
หางานใหม่บุคคลว่างงานจากตำแหน่ง ธุรการ

รูปบุคคลว่างงานเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
รูปบุคคลว่างงานธุรการ/สถิติ
รูปบุคคลว่างงานผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด
รูปบุคคลว่างงานธุรการ/การเงิน
รูปบุคคลว่างงานธุรการ
รูปบุคคลว่างงานบัญชี
รูปบุคคลว่างงานQC QA อื่นๆ
รูปบุคคลว่างงานงานสต๊อก,จัดเก็บ
รูปบุคคลว่างงานเจ้าหน้าที่ธุรการ

ข้อมูลความต้องการ ตำแหน่งงาน และ อัตราค่าจ้าง

ประเภทงานที่สนใจ อับดับ 1
เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป
ตำแหน่งงาน อับดับ 1
ธุรการ
ลักษณะงาน
งานประจำ
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ
9,000 - 10,000 บาท
ประเภทงานที่สนใจ อับดับ 2
บริการลูกค้า/ประชาสัมพันธ์/รับโทรศัพท์
ตำแหน่งงาน อับดับ 2
call center
ลักษณะงาน
งานประจำ
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ
9,000 - 10,000 บาท

ข้อมูลส่วนตัว

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!

ข้อมูลการติดต่อ

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!

ประวัติการศึกษา

สำเร็จการศึกษา ปี พศ. 2556
ระดับการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
สาขาวิชาสารสนเทศพัฒนาซอฟต์แวร์
ชื่อสถานศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง
เกรดเฉลี่ย3.02
ระดับการศึกษาก่อนหน้าปวช.
วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ชื่อสถานศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
เกรดเฉลี่ย3.38

ประวัติการทำงาน

ประสบการณ์ทำงานล่าสุด
2013-04-06 ถึง 0000-00-00
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พรพิพิธ
15 ถ.เทพสถิตย์ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
ตำแหน่งธุรการ
ลักษณะงานที่ทำรับโทรศัพท์ประสานงานกับลูกค้า รับ-ส่งแฟกซ์ จัดพิมพ์เอกสาร ถ่ายเอกสาร
เงินเดือน8,500 บาท
ประสบการณ์ทำงานก่อนหน้านี้
2013-03-13 ถึง 0000-00-00
บริษัทโปรซายน์แอนด์มีเดีย
ลำปาง
ตำแหน่งธุรการ
ลักษณะงานที่ทำรับโทรศัพท์ลูกค้า รับงานลูกค้าหน้าร้าน รับ-ส่งแฟกซ์ ถ่ายเอกสาร จัดพิมพ์เอกสาร
เงินเดือน7,500 บาท

ทักษะความรู้ และ ความสามารถ

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!
บุคลิกภาพ ความสามารถ และ อื่นๆ
1. มีบุคลิกภาพดี
2. ติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3. Adobe Dreamweaver
4. การจัดระเบียบข้อมูล
5. ทำโอทีได้

บุคคลอ้างอิง ข้อมูลประวัติ

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!