ลงชื่อเข้าใช้งานสมาชิก
นายจ้าง(หาคนว่างงาน)
ผู้ว่างงาน(หางานทำ)
Online ออนไลน์ 15 คน
หาคนว่างงานหางานว่าง
หางานเชียงใหม่ บริการหาคนทำงาน จังหวัดเชียงใหม่ "งานว่างคนว่างงาน" คือบริการของเรา
วันนี้ วันศุกร์ ที่ 19 มกราคม 2561
หางานเชียงใหม่ บริการฝากประวัติหางาน สำหรับคนว่างงาน และ หาคนทำงานสำหรับผู้ประกอบการ คุณมาถูกทางแล้ว ให้เราช่วยคุณ หางานและหาคนว่างงาน

กลับสู่ ประวัติว่างงานทั้งหมด > ประวัติว่างงานของ วรรณพร หันวณิชย์

บทความแนะนำตัว
เป็นคนร่างเริง แจ่มใส ชอบออกกำลังกาย
หางานใหม่บุคคลว่างงานจากตำแหน่ง เลขานุการ ธุรการ

รูปบุคคลว่างงานพนักงานการตลาด

ข้อมูลความต้องการ ตำแหน่งงาน และ อัตราค่าจ้าง

ประเภทงานที่สนใจ อับดับ 1
เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป
ตำแหน่งงาน อับดับ 1
เลขานุการ ธุรการ
ลักษณะงาน
งานประจำ
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ
15,000 - 20,000 บาท
ประเภทงานที่สนใจ อับดับ 2
บุคคล/ฝึกอบรม
ตำแหน่งงาน อับดับ 2
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
ลักษณะงาน
งานประจำ
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ
ตามบริษัทจะเห็นสมควร

ข้อมูลส่วนตัว

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!

ข้อมูลการติดต่อ

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!

ประวัติการศึกษา

สำเร็จการศึกษา ปี พศ. 2013
ระดับการศึกษาสูงสุดปริญญาโท
วุฒิการศึกษารัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาตร์
ชื่อสถานศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
เกรดเฉลี่ย3.69
ระดับการศึกษาก่อนหน้าปริญญาตรี
วุฒิการศึกษาศิลปศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์
ชื่อสถานศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เกรดเฉลี่ย2.44

ประวัติการทำงาน

ประสบการณ์ทำงานล่าสุด
2004-04-02 ถึง 2013-10-24
บริษัทวิทยาลัยการอาชีพเกาะคา ลำปาง
429 ถ.นครสวรรค์ - เชียงราย
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานแผนและงบประมาณ
ลักษณะงานที่ทำจัดทำแผนปฏิบัติราชการ แผนปฏิบัติการประจำปี ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ
เงินเดือน8,340 บาท
ประสบการณ์ทำงานก่อนหน้านี้
0000-00-00 ถึง 0000-00-00
บริษัท
ตำแหน่ง
ลักษณะงานที่ทำ
เงินเดือน

ทักษะความรู้ และ ความสามารถ

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!
บุคลิกภาพ ความสามารถ และ อื่นๆ
1. มีบุคลิกภาพดี
2. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
3. ทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้
4. ทำโอทีได้
5. เดินทางไปต่างจังหวัดได้
6. ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ
7. ไม่ดื่มสุรา
8. ไม่สูบบุหรี่
9. ไม่เคยต้องโทษคดี

บุคคลอ้างอิง ข้อมูลประวัติ

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!