ลงชื่อเข้าใช้งานสมาชิก
นายจ้าง(หาคนว่างงาน)
ผู้ว่างงาน(หางานทำ)
Online ออนไลน์ 6 คน
หาคนว่างงานหางานว่าง
หางานเชียงใหม่ บริการหาคนทำงาน จังหวัดเชียงใหม่ "งานว่างคนว่างงาน" คือบริการของเรา
วันนี้ วันพฤหัสบดี ที่ 18 มกราคม 2561
หางานเชียงใหม่ บริการฝากประวัติหางาน สำหรับคนว่างงาน และ หาคนทำงานสำหรับผู้ประกอบการ คุณมาถูกทางแล้ว ให้เราช่วยคุณ หางานและหาคนว่างงาน

กลับสู่ ประวัติว่างงานทั้งหมด > ประวัติว่างงานของ น.ส.ณัฐริกา เกิดที่สุด

บทความแนะนำตัว
ยิ้มแย้มแจ่มใส มนุษย์สัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น อดทน ซื่อสัตย์ เรียนรู้งานได้เร็ว ชอบอ่านหนังสือทั่วๆ ไป
คติ...อยากสูงต้องเขย่ง อยากเก่งต้องขยัน
ว่างงานข้อมูลความต้องการ ตำแหน่งงาน และ อัตราค่าจ้าง

ประเภทงานที่สนใจ อับดับ 1
Part Time/ฝึกงาน
ตำแหน่งงาน อับดับ 1
ธุรการ / ประชาสัมพันธ์
ลักษณะงาน
งานประจำ/งานนอกเวลา
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ
7,000 - 8,000 บาท
ประเภทงานที่สนใจ อับดับ 2
เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป
ตำแหน่งงาน อับดับ 2
เลขานุการ / ธุรการ
ลักษณะงาน
งานประจำ/งานนอกเวลา
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ
ตามบริษัทจะเห็นสมควร

ข้อมูลส่วนตัว

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!

ข้อมูลการติดต่อ

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!

ประวัติการศึกษา

กำลังศึกษาอยู่ที่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ระดับการศึกษาสูงสุดปริญญาโท
วุฒิการศึกษา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทั่วไป)
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
ชื่อสถานศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง
เกรดเฉลี่ย3.33
ระดับการศึกษาก่อนหน้าปริญญาตรี
วุฒิการศึกษาวทบ.สัตวศาสตร์
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (ผลิตสุกร)
ชื่อสถานศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้
เกรดเฉลี่ย236

ประวัติการทำงาน

ประสบการณ์ทำงานล่าสุด
2012-10-22 ถึง 2013-10-31
บริษัทเทศบาลเมืองแม่เหียะ
92 หมู่ 3 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ตำแหน่งประชาสัมพันธ์
ลักษณะงานที่ทำ-ดูแล บริการ ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้มาติดต่อ ณ สำนักงานเทศบาล -รับโทรศัพท์ตอบข้อซักถามเบื้องต้น หรือโอนสายไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ
เงินเดือน7,530 บาท
ประสบการณ์ทำงานก่อนหน้านี้
2011-09-01 ถึง 2012-10-21
บริษัทX-tream Plus
ส่วนงานดิจิตอลซู ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
ตำแหน่งประชาสัมพันธ์
ลักษณะงานที่ทำดูแล ต้อนรับ และให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิธีการใช้อุปกรณ์ในโซนงานที่รับผิดชอบ
เงินเดือน12,000 บาท

ทักษะความรู้ และ ความสามารถ

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!
บุคลิกภาพ ความสามารถ และ อื่นๆ
1. มีบุคลิกภาพดี
2. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
3. ทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้
4. คิดคำนวณเก่ง
5. การจัดระเบียบข้อมูล
6. ทำโอทีได้
7. ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ
8. ไม่ดื่มสุรา
9. ไม่สูบบุหรี่
10. ไม่เคยต้องโทษคดี

บุคคลอ้างอิง ข้อมูลประวัติ

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!