ลงชื่อเข้าใช้งานสมาชิก
นายจ้าง(หาคนว่างงาน)
ผู้ว่างงาน(หางานทำ)
Online ออนไลน์ 11 คน
หาคนว่างงานหางานว่าง
หางานเชียงใหม่ บริการหาคนทำงาน จังหวัดเชียงใหม่ "งานว่างคนว่างงาน" คือบริการของเรา
วันนี้ วันพฤหัสบดี ที่ 18 มกราคม 2561
หางานเชียงใหม่ บริการฝากประวัติหางาน สำหรับคนว่างงาน และ หาคนทำงานสำหรับผู้ประกอบการ คุณมาถูกทางแล้ว ให้เราช่วยคุณ หางานและหาคนว่างงาน

กลับสู่ ประวัติว่างงานทั้งหมด > ประวัติว่างงานของ กรรณิการ์ แสงบุญเรือง

บทความแนะนำตัว
ชื่อ นส.กรรณิการ์ แสงบุญเรือง ชื่อเล่น นุ้ยค่ะ เป็นร่าเริงแจ่มใส เข้ากับบุคคลอื่นได้ดี
หางานใหม่บุคคลว่างงานจากตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

รูปบุคคลว่างงานเจ้าหน้าที่ธุรการและฝ่ายบุคคล
รูปบุคคลว่างงานเจ้าหน้าที่ธุรการ
รูปบุคคลว่างงานเจ้าหน้าที่ธุรการ
รูปบุคคลว่างงานเจ้าหน้าที่ธุรการ
รูปบุคคลว่างงานเจ้าหน้าที่ธุรการ
รูปบุคคลว่างงานเจ้าหน้าที่ธุรการ
รูปบุคคลว่างงานครู
รูปบุคคลว่างงานเจ้าหน้าที่ธุรการ
รูปบุคคลว่างงานเจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์

ข้อมูลความต้องการ ตำแหน่งงาน และ อัตราค่าจ้าง

ประเภทงานที่สนใจ อับดับ 1
เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป
ตำแหน่งงาน อับดับ 1
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ลักษณะงาน
งานประจำ
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ
10,000 - 15,000 บาท
ประเภทงานที่สนใจ อับดับ 2
จัดซื้อ/คลังสินค้า/Logistic
ตำแหน่งงาน อับดับ 2
เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
ลักษณะงาน
งานประจำ
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ
10,000 - 15,000 บาท

ข้อมูลส่วนตัว

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!

ข้อมูลการติดต่อ

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!

ประวัติการศึกษา

สำเร็จการศึกษา ปี พศ. 2553
ระดับการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี
วุฒิการศึกษาบธบ.
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ชื่อสถานศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
เกรดเฉลี่ย2.32
ระดับการศึกษาก่อนหน้าปวส.
วุฒิการศึกษาปวส.
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ชื่อสถานศึกษาโรงเรียนลำปางเทคโนโลยี
เกรดเฉลี่ย3.07

ประวัติการทำงาน

ประสบการณ์ทำงานล่าสุด
2013-12-02 ถึง 2014-02-28
บริษัทบจก.กระเบื้องดินเผาลำปาง-ไทย
453 ม.3 ต.ต้นธงชัย อ.เมือง จ.ลำปาง
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
ลักษณะงานที่ทำติดตามงานในไลน์การผลิต จัดเก็บเอกสาร และงานธุรการในฝ่ายผลิต
เงินเดือน380/วัน
ประสบการณ์ทำงานก่อนหน้านี้
2011-09-01 ถึง 2013-10-31
บริษัทโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง
196 ม.8 ต.บ้านแลง อ.เมือง จ.ลำปาง
ตำแหน่งพนักงานทั่วไป
ลักษณะงานที่ทำจัดทำใบเสนอราคา,จัดทำใบสั่งซื้อ/จ้างในระบบ e-GP,ลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือ,จัดทำข้อมูลผู้ขายในระบบ GFMIS
เงินเดือน300.45/วัน

ทักษะความรู้ และ ความสามารถ

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!
บุคลิกภาพ ความสามารถ และ อื่นๆ
1. มีบุคลิกภาพดี
2. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
3. ทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้
4. ภาษา HTML
5. Adobe Photoshop
6. การจัดระเบียบข้อมูล
7. ทำโอทีได้
8. ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ
9. ไม่ดื่มสุรา
10. ไม่สูบบุหรี่
11. ไม่เคยต้องโทษคดี

บุคคลอ้างอิง ข้อมูลประวัติ

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!