ลงชื่อเข้าใช้งานสมาชิก
นายจ้าง(หาคนว่างงาน)
ผู้ว่างงาน(หางานทำ)
Online ออนไลน์ 3 คน
หาคนว่างงานหางานว่าง
หางานเชียงใหม่ บริการหาคนทำงาน จังหวัดเชียงใหม่ "งานว่างคนว่างงาน" คือบริการของเรา
วันนี้ วันจันทร์ ที่ 22 มกราคม 2561
หางานเชียงใหม่ บริการฝากประวัติหางาน สำหรับคนว่างงาน และ หาคนทำงานสำหรับผู้ประกอบการ คุณมาถูกทางแล้ว ให้เราช่วยคุณ หางานและหาคนว่างงาน

กลับสู่ ประวัติว่างงานทั้งหมด > ประวัติว่างงานของ กมลพรรณ ทะนุก้ำ

บทความแนะนำตัว
บุคลิกและลักษณะนิสัย
- เป็นคนสนุกสนาน ร่าเริง อารมณ์ดี
- ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์
- เป็นผู้ฟังที่ดีและคอยให้คำปรึกษา
- มีความยึดหยุ่นและปรับตัวได้ดี
- มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี เข้ากับผู้อื่นได้ง่าย
- มีความทุ่มเท และรับผิดชอบในงานที่ตนเองได้รับ
- ชอบทำงานที่มีความท้าทายเพื่อแลกกับประสบการณ์ใหม่ๆ

สิ่งที่ชอบ
- ชอบทำกิจกรรม ออกค่ายอาสาฯ
ว่างงานบุคคลว่างงานจากตำแหน่ง ฝ่ายบุคคล

รูปบุคคลว่างงานฝ่ายบุคคล
รูปบุคคลว่างงานเจ้าหน้าที่ธุรการและฝ่ายบุคคล
รูปบุคคลว่างงานฝ่ายบุคคล
รูปบุคคลว่างงานฝ่ายบุคคล ฝ่ายพัฒนาทัพยากรมนุษย์
รูปบุคคลว่างงานงานด้านบุคคล ฝ่ายบุคคล
รูปบุคคลว่างงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
รูปบุคคลว่างงานฝ่ายบุคคล
รูปบุคคลว่างงานฝ่ายบุคคล
รูปบุคคลว่างงานฝ่ายบุคคล

ข้อมูลความต้องการ ตำแหน่งงาน และ อัตราค่าจ้าง

ประเภทงานที่สนใจ อับดับ 1
บุคคล/ฝึกอบรม
ตำแหน่งงาน อับดับ 1
ฝ่ายบุคคล
ลักษณะงาน
งานประจำ
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ
10,000 - 15,000 บาท
ประเภทงานที่สนใจ อับดับ 2
ไม่มีข้อมูล
ตำแหน่งงาน อับดับ 2
ไม่มีข้อมูล
ลักษณะงาน
งานประจำ
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ
ตามบริษัทจะเห็นสมควร

ข้อมูลส่วนตัว

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!

ข้อมูลการติดต่อ

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!

ประวัติการศึกษา

สำเร็จการศึกษา ปี พศ. 2557
ระดับการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี
วุฒิการศึกษาศศ.บ.
สาขาวิชาจิตวิทยา
ชื่อสถานศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ
เกรดเฉลี่ย3.39
ระดับการศึกษาก่อนหน้า0
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
ชื่อสถานศึกษา
เกรดเฉลี่ย

ประวัติการทำงาน

ไม่มีข้อมูล

ทักษะความรู้ และ ความสามารถ

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!
บุคลิกภาพ ความสามารถ และ อื่นๆ
1. มีบุคลิกภาพดี
2. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
3. ทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้
4. รู้เรื่องกฎหมาย
5. คิดคำนวณเก่ง
6. การจัดระเบียบข้อมูล
7. ทำโอทีได้
8. เดินทางไปต่างจังหวัดได้
9. ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ
10. ไม่สูบบุหรี่
11. ไม่เคยต้องโทษคดี

บุคคลอ้างอิง ข้อมูลประวัติ

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!