ลงชื่อเข้าใช้งานสมาชิก
นายจ้าง(หาคนว่างงาน)
ผู้ว่างงาน(หางานทำ)
Online ออนไลน์ 9 คน
หาคนว่างงานหางานว่าง
หางานเชียงใหม่ บริการหาคนทำงาน จังหวัดเชียงใหม่ "งานว่างคนว่างงาน" คือบริการของเรา
วันนี้ วันพฤหัสบดี ที่ 18 มกราคม 2561
หางานเชียงใหม่ บริการฝากประวัติหางาน สำหรับคนว่างงาน และ หาคนทำงานสำหรับผู้ประกอบการ คุณมาถูกทางแล้ว ให้เราช่วยคุณ หางานและหาคนว่างงาน

กลับสู่ ประวัติว่างงานทั้งหมด > ประวัติว่างงานของ นางสาวฐานิกา เรือนฝายกาศ

บทความแนะนำตัว
อุปนิสัย ร่าเริง เรียนรู้ไว เข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ดี
บุคลิกภาพ ดี เรียบร้อย สุภาพ
สิ่งที่ชอบ รักเด็ก รักสัตว์
คติประจำใจ ตาสามารถมองเห็นสิ่งที่ไกลได้แต่มองไม่เห็นคิ้วของตนเอง
ว่างงานบุคคลว่างงานจากตำแหน่ง ครูปฐมวัย

รูปบุคคลว่างงานครูปฐมวัย หือ ครูพี่เลี้ยง
รูปบุคคลว่างงานครูปฐมวัย
รูปบุคคลว่างงานครูปฐมวัย/ครูอนุบาล
รูปบุคคลว่างงานครูปฐมวัย

ข้อมูลความต้องการ ตำแหน่งงาน และ อัตราค่าจ้าง

ประเภทงานที่สนใจ อับดับ 1
อาจารย์/ครู/งานด้านวิชาการ
ตำแหน่งงาน อับดับ 1
ครูปฐมวัย
ลักษณะงาน
งานประจำ
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ
9,000 - 10,000 บาท
ประเภทงานที่สนใจ อับดับ 2
บุคคล/ฝึกอบรม
ตำแหน่งงาน อับดับ 2
ฝึกอบรม
ลักษณะงาน
งานประจำ
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ
9,000 - 10,000 บาท

ข้อมูลส่วนตัว

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!

ข้อมูลการติดต่อ

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!

ประวัติการศึกษา

สำเร็จการศึกษา ปี พศ. 2557
ระดับการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี
วุฒิการศึกษาปริญญตรี
สาขาวิชาารศึกษาปฐมวัย
ชื่อสถานศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
เกรดเฉลี่ย3.14
ระดับการศึกษาก่อนหน้ามัธยมศึกษาตอนปลาย
วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
สาขาวิชาศิลป์ ไทย-สังคม
ชื่อสถานศึกษาโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
เกรดเฉลี่ย3.15

ประวัติการทำงาน

ไม่มีข้อมูล

ทักษะความรู้ และ ความสามารถ

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!
บุคลิกภาพ ความสามารถ และ อื่นๆ
1. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
2. ทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้
3. Adobe Flash
4. Adobe Dreamweaver
5. รู้เรื่องกฎหมาย
6. การจัดระเบียบข้อมูล
7. ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ
8. ไม่ดื่มสุรา
9. ไม่สูบบุหรี่
10. ไม่เคยต้องโทษคดี

บุคคลอ้างอิง ข้อมูลประวัติ

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!