ลงชื่อเข้าใช้งานสมาชิก
นายจ้าง(หาคนว่างงาน)
ผู้ว่างงาน(หางานทำ)
Online ออนไลน์ 4 คน
หาคนว่างงานหางานว่าง
หางานเชียงใหม่ บริการหาคนทำงาน จังหวัดเชียงใหม่ "งานว่างคนว่างงาน" คือบริการของเรา
วันนี้ วันจันทร์ ที่ 22 มกราคม 2561
หางานเชียงใหม่ บริการฝากประวัติหางาน สำหรับคนว่างงาน และ หาคนทำงานสำหรับผู้ประกอบการ คุณมาถูกทางแล้ว ให้เราช่วยคุณ หางานและหาคนว่างงาน

กลับสู่ ประวัติว่างงานทั้งหมด > ประวัติว่างงานของ รัตติกาล ตะริโย

บทความแนะนำตัว
มีมนุษยสัมพันธ์ พร้อมเรียนรู้งาน อดทน สู้งาน ทำได้ทั้งงานกลางแจ้งและงานในออฟฟิต
ว่างงานข้อมูลความต้องการ ตำแหน่งงาน และ อัตราค่าจ้าง

ประเภทงานที่สนใจ อับดับ 1
ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน
ตำแหน่งงาน อับดับ 1
ตรวจสอบ , ประสานงาน , ธุรการ หรืออื่นๆ
ลักษณะงาน
งานประจำ
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ
ตามบริษัทจะเห็นสมควร
ประเภทงานที่สนใจ อับดับ 2
ไม่มีข้อมูล
ตำแหน่งงาน อับดับ 2
ไม่มีข้อมูล
ลักษณะงาน
งานประจำ
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ
ตามบริษัทจะเห็นสมควร

ข้อมูลส่วนตัว

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!

ข้อมูลการติดต่อ

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!

ประวัติการศึกษา

สำเร็จการศึกษา ปี พศ. 2554
ระดับการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ชื่อสถานศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
เกรดเฉลี่ย2.52
ระดับการศึกษาก่อนหน้ามัธยมศึกษาตอนปลาย
วุฒิการศึกษาม.6
สาขาวิชาวิทย์ - คณิต
ชื่อสถานศึกษาโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ
เกรดเฉลี่ย2.83

ประวัติการทำงาน

ประสบการณ์ทำงานล่าสุด
2013-11-01 ถึง 2014-02-28
บริษัทสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
ศาลากลาง จังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 2 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ
ลักษณะงานที่ทำ- รับ-ส่ง หนังสอราชการ - ทำหนังสือเรียน ผอ.สำนัก และ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ - ติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ - จัดประชุม และสัมมนา - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
เงินเดือน9,600
ประสบการณ์ทำงานก่อนหน้านี้
2012-06-06 ถึง 2013-10-31
บริษัทสหพานิช เชียงใหม่ จำกัด
62 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
ลักษณะงานที่ทำ- ตรวจสอบระบบการทำงานของแต่ละแผนก และสาขา ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท - เช็คสต็อกสินค้าของบริษัท
เงินเดือน9,500

ทักษะความรู้ และ ความสามารถ

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!
บุคลิกภาพ ความสามารถ และ อื่นๆ
1. มีบุคลิกภาพดี
2. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
3. ทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้
4. ภาษา HTML
5. ภาษา PHP
6. Adobe Photoshop
7. Adobe Flash
8. AutoCAD
9. รู้เรื่องกฎหมาย
10. คิดคำนวณเก่ง
11. การจัดระเบียบข้อมูล
12. ทำโอทีได้
13. เดินทางไปต่างจังหวัดได้
14. ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ
15. ไม่ดื่มสุรา
16. ไม่สูบบุหรี่
17. ไม่เคยต้องโทษคดี

บุคคลอ้างอิง ข้อมูลประวัติ

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!