ลงชื่อเข้าใช้งานสมาชิก
นายจ้าง(หาคนว่างงาน)
ผู้ว่างงาน(หางานทำ)
Online ออนไลน์ 6 คน
หาคนว่างงานหางานว่าง
หางานเชียงใหม่ บริการหาคนทำงาน จังหวัดเชียงใหม่ "งานว่างคนว่างงาน" คือบริการของเรา
วันนี้ วันพฤหัสบดี ที่ 18 มกราคม 2561
หางานเชียงใหม่ บริการฝากประวัติหางาน สำหรับคนว่างงาน และ หาคนทำงานสำหรับผู้ประกอบการ คุณมาถูกทางแล้ว ให้เราช่วยคุณ หางานและหาคนว่างงาน

กลับสู่ ประวัติว่างงานทั้งหมด > ประวัติว่างงานของ นาย เอกภพ เป็งสุภา

บทความแนะนำตัว
ชื่อ นาย เอกภพ เป็งสุภา เป็นคนง่ายๆๆอารมดี เป็นคนตลก
ว่างงานข้อมูลความต้องการ ตำแหน่งงาน และ อัตราค่าจ้าง

ประเภทงานที่สนใจ อับดับ 1
ช่างยนต์/ช่างไฟฟ้า/ช่างอิเลคทรอนิกส
ตำแหน่งงาน อับดับ 1
วิศวะไฟฟ้า/ ช่างไฟฟ้า
ลักษณะงาน
งานประจำ
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ
ตามบริษัทจะเห็นสมควร
ประเภทงานที่สนใจ อับดับ 2
ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน
ตำแหน่งงาน อับดับ 2
ฝ่ายผลิต
ลักษณะงาน
งานประจำ
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ
ตามบริษัทจะเห็นสมควร

ข้อมูลส่วนตัว

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!

ข้อมูลการติดต่อ

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!

ประวัติการศึกษา

สำเร็จการศึกษา ปี พศ. 2556
ระดับการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี
วุฒิการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต ( วศบ )
สาขาวิชาวิศวะกรรมไฟฟ้า
ชื่อสถานศึกษาวิทยาลัยเชียงราย
เกรดเฉลี่ย2.04
ระดับการศึกษาก่อนหน้ามัธยมศึกษาตอนปลาย
วุฒิการศึกษาม. ปลาย
สาขาวิชา
ชื่อสถานศึกษาการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน)
เกรดเฉลี่ย2.20

ประวัติการทำงาน

ประสบการณ์ทำงานล่าสุด
2014-02-01 ถึง 2014-04-30
บริษัทการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.แม่สาย
ต. แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ตำแหน่งลูกจ้างทั่วไป
ลักษณะงานที่ทำแก้กระแสไฟ , สัปเปลี่ยนมิเตอร์
เงินเดือน6,600
ประสบการณ์ทำงานก่อนหน้านี้
0000-00-00 ถึง 0000-00-00
บริษัท
ตำแหน่ง
ลักษณะงานที่ทำ
เงินเดือน

ทักษะความรู้ และ ความสามารถ

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!
บุคลิกภาพ ความสามารถ และ อื่นๆ
1. มีบุคลิกภาพดี
2. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
3. ทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้
4. ติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์
5. Adobe Photoshop
6. รู้เรื่องกฎหมาย
7. คิดคำนวณเก่ง
8. การจัดระเบียบข้อมูล
9. ทำโอทีได้
10. เดินทางไปต่างจังหวัดได้
11. ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ
12. ไม่สูบบุหรี่
13. ไม่เคยต้องโทษคดี

บุคคลอ้างอิง ข้อมูลประวัติ

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!