ลงชื่อเข้าใช้งานสมาชิก
นายจ้าง(หาคนว่างงาน)
ผู้ว่างงาน(หางานทำ)
Online ออนไลน์ 20 คน
หาคนว่างงานหางานว่าง
หางานเชียงใหม่ บริการหาคนทำงาน จังหวัดเชียงใหม่ "งานว่างคนว่างงาน" คือบริการของเรา
วันนี้ วันศุกร์ ที่ 19 มกราคม 2561
หางานเชียงใหม่ บริการฝากประวัติหางาน สำหรับคนว่างงาน และ หาคนทำงานสำหรับผู้ประกอบการ คุณมาถูกทางแล้ว ให้เราช่วยคุณ หางานและหาคนว่างงาน

กลับสู่ ประวัติว่างงานทั้งหมด > ประวัติว่างงานของ นาย เอกชัย คลองตะเคียน

บทความแนะนำตัว
นาย เอกชัย คลองตะเคียน ฝากประวัติว่างงานไว้กับเว็บไซต์ หางานจังหวัดเชียงใหม่ ต้องการหางานตำแหน่ง พนังงาน
ว่างงานบุคคลว่างงานจากตำแหน่ง พนังงาน

รูปบุคคลว่างงานผู้ช่วยพยาบาล_ผู้ช่วยหมอ_ผู้ช่วยเภสัชกร
รูปบุคคลว่างงานพนักงานประสานงาน
รูปบุคคลว่างงานพนังงานบริหารทั้วไป
รูปบุคคลว่างงานพนังงาน

ข้อมูลความต้องการ ตำแหน่งงาน และ อัตราค่าจ้าง

ประเภทงานที่สนใจ อับดับ 1
การตลาด/การขาย
ตำแหน่งงาน อับดับ 1
พนังงาน
ลักษณะงาน
งานประจำ
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ
9,000 - 10,000 บาท
ประเภทงานที่สนใจ อับดับ 2
ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน
ตำแหน่งงาน อับดับ 2
พนังงาน
ลักษณะงาน
งานประจำ
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ
10,000 - 15,000 บาท

ข้อมูลส่วนตัว

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!

ข้อมูลการติดต่อ

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!

ประวัติการศึกษา

สำเร็จการศึกษา ปี พศ. 2553
ระดับการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี
วุฒิการศึกษาศิลปกรรมศาสตร์
สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์
ชื่อสถานศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เกรดเฉลี่ย2.55
ระดับการศึกษาก่อนหน้ามัธยมศึกษาตอนปลาย
วุฒิการศึกษาม.ปลาย
สาขาวิชาศิลป์ - ภาษา
ชื่อสถานศึกษาโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม
เกรดเฉลี่ย3.11

ประวัติการทำงาน

ประสบการณ์ทำงานล่าสุด
2012-01-30 ถึง 2014-01-31
บริษัทโฟโต้แม๊กซ์ จำกัด
201/1-2 ถ.ศรีดอนไชย ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ตำแหน่งพนักงานขาย,แคชเชียร์
ลักษณะงานที่ทำพนักงานบริการลูกค้า นำเสนอขายสินค้าของบริษัท
เงินเดือนุ6,000 - 8,000
ประสบการณ์ทำงานก่อนหน้านี้
0000-00-00 ถึง 0000-00-00
บริษัท
ตำแหน่ง
ลักษณะงานที่ทำ
เงินเดือน

ทักษะความรู้ และ ความสามารถ

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!
บุคลิกภาพ ความสามารถ และ อื่นๆ
1. มีบุคลิกภาพดี
2. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
3. ทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้
4. Adobe Photoshop
5. การจัดระเบียบข้อมูล
6. ทำโอทีได้
7. ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ
8. ไม่ดื่มสุรา
9. ไม่สูบบุหรี่
10. ไม่เคยต้องโทษคดี

บุคคลอ้างอิง ข้อมูลประวัติ

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!