ลงชื่อเข้าใช้งานสมาชิก
นายจ้าง(หาคนว่างงาน)
ผู้ว่างงาน(หางานทำ)
Online ออนไลน์ 13 คน
หาคนว่างงานหางานว่าง
หางานเชียงใหม่ บริการหาคนทำงาน จังหวัดเชียงใหม่ "งานว่างคนว่างงาน" คือบริการของเรา
วันนี้ วันศุกร์ ที่ 19 มกราคม 2561
หางานเชียงใหม่ บริการฝากประวัติหางาน สำหรับคนว่างงาน และ หาคนทำงานสำหรับผู้ประกอบการ คุณมาถูกทางแล้ว ให้เราช่วยคุณ หางานและหาคนว่างงาน

กลับสู่ ประวัติว่างงานทั้งหมด > ประวัติว่างงานของ นางสาว นภัทร สุรนนท์

บทความแนะนำตัว
เป็นคนร่าเริง ยิ้มแย้มและพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
คติประจำคือ เปิดโอกาสให้ให้ต้วเองได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆเสมอ
หางานใหม่บุคคลว่างงานจากตำแหน่ง พนักงานต้อนรับ

รูปบุคคลว่างงานพนักงานต้อนรับ -จองห้องพัก
รูปบุคคลว่างงานพนักงานต้อนรับ
รูปบุคคลว่างงานพนักงานต้อนรับ
รูปบุคคลว่างงานพนักงานต้อนรับ,บริการลูกค้า
รูปบุคคลว่างงานพนักงานต้อนรับ
รูปบุคคลว่างงานพนักงานต้อนรับ
รูปบุคคลว่างงานพนักงานต้อนรับ
รูปบุคคลว่างงานพนักงานต้อนรับ
รูปบุคคลว่างงานพนักงานต้อนรับ

ข้อมูลความต้องการ ตำแหน่งงาน และ อัตราค่าจ้าง

ประเภทงานที่สนใจ อับดับ 1
สุขภาพ/โภชนาการ/ความงาม/ฟิตเนส/สปา
ตำแหน่งงาน อับดับ 1
พนักงานต้อนรับ
ลักษณะงาน
งานประจำ
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ
10,000 - 15,000 บาท
ประเภทงานที่สนใจ อับดับ 2
อาหารและเครื่องดื่ม/กุ๊ก
ตำแหน่งงาน อับดับ 2
พนักงานบริการลูกค้า
ลักษณะงาน
งานประจำ
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ
ตามบริษัทจะเห็นสมควร

ข้อมูลส่วนตัว

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!

ข้อมูลการติดต่อ

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!

ประวัติการศึกษา

สำเร็จการศึกษา ปี พศ. 2556
ระดับการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี
วุฒิการศึกษาป.ตรี
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ชื่อสถานศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เกรดเฉลี่ย2.80
ระดับการศึกษาก่อนหน้ามัธยมศึกษาตอนปลาย
วุฒิการศึกษาม.6
สาขาวิชาสามัญศึกษา
ชื่อสถานศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน
เกรดเฉลี่ย2.58

ประวัติการทำงาน

ประสบการณ์ทำงานล่าสุด
2013-09-06 ถึง 2014-10-01
บริษัทธุรกิจส่วนตัว
ตำแหน่งเจ้าของธุรกิจ
ลักษณะงานที่ทำเปิดร้านขายเครื่องดื่มและขนม
เงินเดือน12000-15000
ประสบการณ์ทำงานก่อนหน้านี้
2011-05-06 ถึง 2013-10-11
บริษัทร้านนวดไทย
ตำแหน่งพนักงานนวด
ลักษณะงานที่ทำพนักงานรับลูกค้าและนวดแผนไทย
เงินเดือนตามความสามารถ

ทักษะความรู้ และ ความสามารถ

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!
บุคลิกภาพ ความสามารถ และ อื่นๆ
1. มีบุคลิกภาพดี
2. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
3. ทำโอทีได้
4. ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ
5. ไม่ดื่มสุรา
6. ไม่สูบบุหรี่
7. ไม่เคยต้องโทษคดี

บุคคลอ้างอิง ข้อมูลประวัติ

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!