ลงชื่อเข้าใช้งานสมาชิก
นายจ้าง(หาคนว่างงาน)
ผู้ว่างงาน(หางานทำ)
Online ออนไลน์ 21 คน สมาชิกออนไลน์ 1 คน
หาคนว่างงานหางานว่าง
หางานเชียงใหม่ บริการหาคนทำงาน จังหวัดเชียงใหม่ "งานว่างคนว่างงาน" คือบริการของเรา
วันนี้ วันอังคาร ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
หางานเชียงใหม่ บริการฝากประวัติหางาน สำหรับคนว่างงาน และ หาคนทำงานสำหรับผู้ประกอบการ คุณมาถูกทางแล้ว ให้เราช่วยคุณ หางานและหาคนว่างงาน

กลับสู่ ประวัติว่างงานทั้งหมด > ประวัติว่างงานของ นายวีระธนา ถนอมทรัพย์

บทความแนะนำตัว
-

ว่างงานบุคคลว่างงานจากตำแหน่ง กราฟฟิกดีไซน์

รูปบุคคลว่างงานกราฟฟิกดีไซน์

ข้อมูลความต้องการ ตำแหน่งงาน และ อัตราค่าจ้าง

ประเภทงานที่สนใจ อับดับ 1
IT/Programmer/Computer Graphic/Webmaster
ตำแหน่งงาน อับดับ 1
กราฟฟิกดีไซน์
ลักษณะงาน
งานประจำ
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ
ตามบริษัทจะเห็นสมควร
ประเภทงานที่สนใจ อับดับ 2
IT/Programmer/Computer Graphic/Webmaster
ตำแหน่งงาน อับดับ 2
ช่างคอมพิวเตอร์
ลักษณะงาน
งานประจำ
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ
ตามบริษัทจะเห็นสมควร

ข้อมูลส่วนตัว

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!

ข้อมูลการติดต่อ

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!

ประวัติการศึกษา

สำเร็จการศึกษา ปี พศ. 2558
ระดับการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี 2 ปี (เทียบโอน)
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ชื่อสถานศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
เกรดเฉลี่ย2.15
ระดับการศึกษาก่อนหน้าปวส.
วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 2 ปี
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ชื่อสถานศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่
เกรดเฉลี่ย3.21

ประวัติการทำงาน

ประสบการณ์ทำงานล่าสุด
2016-06-04 ถึง 2017-06-04
บริษัท
ตำแหน่ง
ลักษณะงานที่ทำ
เงินเดือน
ประสบการณ์ทำงานก่อนหน้านี้
2015-02-02 ถึง 2016-04-30
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด PK design
108/5 หมู่ที่1 ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ตำแหน่งกราฟฟิกดีไซน์
ลักษณะงานที่ทำออกแบบป้าย,นามบัตร,คุมเครื่องอิงค์เจ็ค
เงินเดือน10,000 บาท

ทักษะความรู้ และ ความสามารถ

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!
บุคลิกภาพ ความสามารถ และ อื่นๆ
1. มีบุคลิกภาพดี
2. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
3. ทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้
4. ติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์
5. ซ่อมคอมพิวเตอร์
6. Adobe Photoshop
7. Adobe Illustrator
8. การจัดระเบียบข้อมูล
9. ทำโอทีได้
10. ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ
11. ไม่ดื่มสุรา
12. ไม่สูบบุหรี่
13. ไม่เคยต้องโทษคดี

บุคคลอ้างอิง ข้อมูลประวัติ

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!