ลงชื่อเข้าใช้งานสมาชิก
นายจ้าง(หาคนว่างงาน)
ผู้ว่างงาน(หางานทำ)
Online ออนไลน์ 9 คน
หาคนว่างงานหางานว่าง
หางานเชียงใหม่ บริการหาคนทำงาน จังหวัดเชียงใหม่ "งานว่างคนว่างงาน" คือบริการของเรา
วันนี้ วันพฤหัสบดี ที่ 18 มกราคม 2561
หางานเชียงใหม่ บริการฝากประวัติหางาน สำหรับคนว่างงาน และ หาคนทำงานสำหรับผู้ประกอบการ คุณมาถูกทางแล้ว ให้เราช่วยคุณ หางานและหาคนว่างงาน

กลับสู่ ประวัติว่างงานทั้งหมด > ประวัติว่างงานของ อดินันท์ เรือนอ้าย

บทความแนะนำตัว
ร่าเริง ขี้เล่น พูดน้อย ชอบดนตรี กีฬาฟุตบอล
ว่างงานบุคคลว่างงานจากตำแหน่ง ผู้ช่วยกุ๊ก

รูปบุคคลว่างงานผู้ช่วยกุ๊ก
รูปบุคคลว่างงานครูพี่เลี้ยง
รูปบุคคลว่างงานธุระการ / พนักงานเอกสาร /
รูปบุคคลว่างงานพนักงานเสริฟ
รูปบุคคลว่างงานธุรการ
รูปบุคคลว่างงานทำความสะอาดความเรียบร้อย
รูปบุคคลว่างงานวิศวกร, QC
รูปบุคคลว่างงานผู้ช่วยกุ๊ก
รูปบุคคลว่างงานกุ๊ก

ข้อมูลความต้องการ ตำแหน่งงาน และ อัตราค่าจ้าง

ประเภทงานที่สนใจ อับดับ 1
อาหารและเครื่องดื่ม/กุ๊ก
ตำแหน่งงาน อับดับ 1
ผู้ช่วยกุ๊ก
ลักษณะงาน
งานประจำ/งานนอกเวลา
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ
ตามบริษัทจะเห็นสมควร
ประเภทงานที่สนใจ อับดับ 2
Part Time/ฝึกงาน
ตำแหน่งงาน อับดับ 2
ทั่วไป
ลักษณะงาน
งานนอกเวลา
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ
ตามบริษัทจะเห็นสมควร

ข้อมูลส่วนตัว

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!

ข้อมูลการติดต่อ

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!

ประวัติการศึกษา

สำเร็จการศึกษา ปี พศ.
ระดับการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี
วุฒิการศึกษาเนติศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิชานิติศาสตร์
ชื่อสถานศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
เกรดเฉลี่ย2.34
ระดับการศึกษาก่อนหน้ามัธยมศึกษาตอนปลาย
วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6
สาขาวิชาวิทย์ฯ-คณิต
ชื่อสถานศึกษาโรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม
เกรดเฉลี่ย2.71

ประวัติการทำงาน

ประสบการณ์ทำงานล่าสุด
2012-03-16 ถึง 2014-09-30
บริษัทผึ้งน้อยเบเกอรี่
ตำแหน่งpsrttime แผนกผลิต โซนเดนิช-พาย
ลักษณะงานที่ทำผลิตขนมประเภทเดนิช-พาย
เงินเดือน40/ ชม.
ประสบการณ์ทำงานก่อนหน้านี้
2009-01-01 ถึง 2010-01-31
บริษัทเจี่ยท้งเฮง
ตำแหน่งผู้ช่วยกุ๊ก
ลักษณะงานที่ทำผู้ช่วยกุ๊ก เตรียมเครื่องปรุงอาหาร
เงินเดือน3,700 บาท

ทักษะความรู้ และ ความสามารถ

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!
บุคลิกภาพ ความสามารถ และ อื่นๆ
1. มีบุคลิกภาพดี
2. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
3. ทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้
4. Adobe Photoshop
5. รู้เรื่องกฎหมาย
6. คิดคำนวณเก่ง
7. การจัดระเบียบข้อมูล
8. เดินทางไปต่างจังหวัดได้
9. ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ
10. ไม่เคยต้องโทษคดี

บุคคลอ้างอิง ข้อมูลประวัติ

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!