ลงชื่อเข้าใช้งานสมาชิก
นายจ้าง(หาคนว่างงาน)
ผู้ว่างงาน(หางานทำ)
Online ออนไลน์ 2 คน
หาคนว่างงานหางานว่าง
หางานเชียงใหม่ บริการหาคนทำงาน จังหวัดเชียงใหม่ "งานว่างคนว่างงาน" คือบริการของเรา
วันนี้ วันจันทร์ ที่ 22 มกราคม 2561
หางานเชียงใหม่ บริการฝากประวัติหางาน สำหรับคนว่างงาน และ หาคนทำงานสำหรับผู้ประกอบการ คุณมาถูกทางแล้ว ให้เราช่วยคุณ หางานและหาคนว่างงาน

กลับสู่ ประวัติว่างงานทั้งหมด > ประวัติว่างงานของ นันทกานต์ นัยติ๊บ

บทความแนะนำตัว
ชื่อ น้ำ นันทกานต์คะ
ว่างงานบุคคลว่างงานจากตำแหน่ง คลังสินค้า

รูปบุคคลว่างงานเจ้าหน้าที่คลังสินค้า
รูปบุคคลว่างงานพนักงานบัญชี
รูปบุคคลว่างงานธุรการคลังสินค้า
รูปบุคคลว่างงานธุรการ
รูปบุคคลว่างงานธุรการ  จัดซื้อ
รูปบุคคลว่างงานธุาการ
รูปบุคคลว่างงานธุรการ,ประสานงานทั่วไป
รูปบุคคลว่างงานพนักงานธุรการ
รูปบุคคลว่างงานขับรถ

ข้อมูลความต้องการ ตำแหน่งงาน และ อัตราค่าจ้าง

ประเภทงานที่สนใจ อับดับ 1
จัดซื้อ/คลังสินค้า/Logistic
ตำแหน่งงาน อับดับ 1
คลังสินค้า
ลักษณะงาน
งานประจำ
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ
ตามบริษัทจะเห็นสมควร
ประเภทงานที่สนใจ อับดับ 2
แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร
ตำแหน่งงาน อับดับ 2
ผู้ช่วย
ลักษณะงาน
งานประจำ
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ
ตามบริษัทจะเห็นสมควร

ข้อมูลส่วนตัว

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!

ข้อมูลการติดต่อ

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!

ประวัติการศึกษา

สำเร็จการศึกษา ปี พศ. 2551
ระดับการศึกษาสูงสุดต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น
วุฒิการศึกษาป.6
สาขาวิชา
ชื่อสถานศึกษารร.บ้านเหล่า
เกรดเฉลี่ย2.12
ระดับการศึกษาก่อนหน้า0
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
ชื่อสถานศึกษา
เกรดเฉลี่ย

ประวัติการทำงาน

ไม่มีข้อมูล

ทักษะความรู้ และ ความสามารถ

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!
บุคลิกภาพ ความสามารถ และ อื่นๆ
1. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
2. ทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้
3. ทำโอทีได้
4. ไม่เคยต้องโทษคดี

บุคคลอ้างอิง ข้อมูลประวัติ

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!