ลงชื่อเข้าใช้งานสมาชิก
นายจ้าง(หาคนว่างงาน)
ผู้ว่างงาน(หางานทำ)
Online ออนไลน์ 23 คน สมาชิกออนไลน์ 1 คน
หาคนว่างงานหางานว่าง
หางานเชียงใหม่ บริการหาคนทำงาน จังหวัดเชียงใหม่ "งานว่างคนว่างงาน" คือบริการของเรา
วันนี้ วันอังคาร ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
หางานเชียงใหม่ บริการฝากประวัติหางาน สำหรับคนว่างงาน และ หาคนทำงานสำหรับผู้ประกอบการ คุณมาถูกทางแล้ว ให้เราช่วยคุณ หางานและหาคนว่างงาน

กลับสู่ ประวัติว่างงานทั้งหมด > ประวัติว่างงานของ เพชรายุทธ มูลเฟย

บทความแนะนำตัว
เพชรายุทธ มูลเฟย ฝากประวัติว่างงานไว้กับเว็บไซต์ หางานจังหวัดเชียงใหม่ ต้องการหางานตำแหน่ง ช่างเทคนิตตอมพิวเตอร์
หางาน Parttimeข้อมูลความต้องการ ตำแหน่งงาน และ อัตราค่าจ้าง

ประเภทงานที่สนใจ อับดับ 1
IT/Programmer/Computer Graphic/Webmaster
ตำแหน่งงาน อับดับ 1
ช่างเทคนิตตอมพิวเตอร์
ลักษณะงาน
งานประจำ
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ
10,000 - 15,000 บาท
ประเภทงานที่สนใจ อับดับ 2
IT/Programmer/Computer Graphic/Webmaster
ตำแหน่งงาน อับดับ 2
นักออกแบบ
ลักษณะงาน
งานประจำ
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ
10,000 - 15,000 บาท

ข้อมูลส่วนตัว

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!

ข้อมูลการติดต่อ

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!

ประวัติการศึกษา

สำเร็จการศึกษา ปี พศ. 2557
ระดับการศึกษาสูงสุดปวส.
วุฒิการศึกษาปวส.
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ชื่อสถานศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
เกรดเฉลี่ย2.18
ระดับการศึกษาก่อนหน้าปวช.
วุฒิการศึกษาปวช
สาขาวิชาพาณิชยกรรม
ชื่อสถานศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
เกรดเฉลี่ย2.03

ประวัติการทำงาน

ไม่มีข้อมูล

ทักษะความรู้ และ ความสามารถ

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!
บุคลิกภาพ ความสามารถ และ อื่นๆ
1. มีบุคลิกภาพดี
2. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
3. ทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้
4. ภาษา HTML
5. ติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์
6. ซ่อมคอมพิวเตอร์
7. Adobe Photoshop
8. Adobe Illustrator
9. Adobe Dreamweaver
10. ทำโอทีได้
11. เดินทางไปต่างจังหวัดได้
12. ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ
13. ไม่เคยต้องโทษคดี

บุคคลอ้างอิง ข้อมูลประวัติ

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!