ลงชื่อเข้าใช้งานสมาชิก
นายจ้าง(หาคนว่างงาน)
ผู้ว่างงาน(หางานทำ)
Online ออนไลน์ 13 คน
หาคนว่างงานหางานว่าง
หางานเชียงใหม่ บริการหาคนทำงาน จังหวัดเชียงใหม่ "งานว่างคนว่างงาน" คือบริการของเรา
วันนี้ วันศุกร์ ที่ 19 มกราคม 2561
หางานเชียงใหม่ บริการฝากประวัติหางาน สำหรับคนว่างงาน และ หาคนทำงานสำหรับผู้ประกอบการ คุณมาถูกทางแล้ว ให้เราช่วยคุณ หางานและหาคนว่างงาน

กลับสู่ ประวัติว่างงานทั้งหมด > ประวัติว่างงานของ นางสาวสุนิสา สุจินดา

บทความแนะนำตัว
สามารถเรียนรู้งานได้ ปรับตัวกับเพื่อนร่วมงานได้ มีความรับผิดชอบ ย้อมรับข้อผิดพลาดของตนเอง
ว่างงานบุคคลว่างงานจากตำแหน่ง ธุรการ

รูปบุคคลว่างงานพนักงานบัญชี
รูปบุคคลว่างงานบัญชี/การเงิน
รูปบุคคลว่างงานครู
รูปบุคคลว่างงานธุรการ,ช่างคอม,ออกแบบโฟโต้ช็อป
รูปบุคคลว่างงานลูกค้าสัมพันธ์
รูปบุคคลว่างงานการเงิน การบัญชี ธุรการ
รูปบุคคลว่างงานเจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน
รูปบุคคลว่างงานพนักงานIT,กราฟฟิค,Webmaster
รูปบุคคลว่างงานเจ้าหน้าที่ธุรการ

ข้อมูลความต้องการ ตำแหน่งงาน และ อัตราค่าจ้าง

ประเภทงานที่สนใจ อับดับ 1
เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป
ตำแหน่งงาน อับดับ 1
ธุรการ
ลักษณะงาน
งานประจำ
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ
ตามบริษัทจะเห็นสมควร
ประเภทงานที่สนใจ อับดับ 2
บริการลูกค้า/ประชาสัมพันธ์/รับโทรศัพท์
ตำแหน่งงาน อับดับ 2
บริการลูกค้า
ลักษณะงาน
งานประจำ
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ
ตามบริษัทจะเห็นสมควร

ข้อมูลส่วนตัว

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!

ข้อมูลการติดต่อ

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!

ประวัติการศึกษา

กำลังศึกษาอยู่ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ระดับการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี
วุฒิการศึกษาวท.บ 4ปี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ชื่อสถานศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เกรดเฉลี่ย3.73
ระดับการศึกษาก่อนหน้ามัธยมศึกษาตอนปลาย
วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
สาขาวิชาวิทย์-คณิต
ชื่อสถานศึกษาโรงเรียนเวียงเทพวิทยา
เกรดเฉลี่ย3.48

ประวัติการทำงาน

ไม่มีข้อมูล

ทักษะความรู้ และ ความสามารถ

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!
บุคลิกภาพ ความสามารถ และ อื่นๆ
1. มีบุคลิกภาพดี
2. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
3. ทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้
4. รู้เรื่องกฎหมาย
5. ทำโอทีได้
6. เดินทางไปต่างจังหวัดได้
7. ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ
8. ไม่สูบบุหรี่
9. ไม่เคยต้องโทษคดี

บุคคลอ้างอิง ข้อมูลประวัติ

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!