ลงชื่อเข้าใช้งานสมาชิก
นายจ้าง(หาคนว่างงาน)
ผู้ว่างงาน(หางานทำ)
Online ออนไลน์ 3 คน
หาคนว่างงานหางานว่าง
หางานเชียงใหม่ บริการหาคนทำงาน จังหวัดเชียงใหม่ "งานว่างคนว่างงาน" คือบริการของเรา
วันนี้ วันจันทร์ ที่ 22 มกราคม 2561
หางานเชียงใหม่ บริการฝากประวัติหางาน สำหรับคนว่างงาน และ หาคนทำงานสำหรับผู้ประกอบการ คุณมาถูกทางแล้ว ให้เราช่วยคุณ หางานและหาคนว่างงาน

กลับสู่ ประวัติว่างงานทั้งหมด > ประวัติว่างงานของ จุลีภรณ์ บุญน้อย

บทความแนะนำตัว
จุลีภรณ์ บุญน้อย ฝากประวัติว่างงานไว้กับเว็บไซต์ หางานจังหวัดเชียงใหม่ ต้องการหางานตำแหน่ง ธุรการ
ว่างงานบุคคลว่างงานจากตำแหน่ง ธุรการ

รูปบุคคลว่างงานธุรการ
รูปบุคคลว่างงานการพัฒนาชุมชน
รูปบุคคลว่างงานธุรการ ประสานงานทั่วไป
รูปบุคคลว่างงานธุรการ
รูปบุคคลว่างงานกราฟฟิกดีไซน์
รูปบุคคลว่างงานเจ้าหน้าที่การตลาด
รูปบุคคลว่างงานครู
รูปบุคคลว่างงานบัญชี
รูปบุคคลว่างงานฝ่ายบุคคล

ข้อมูลความต้องการ ตำแหน่งงาน และ อัตราค่าจ้าง

ประเภทงานที่สนใจ อับดับ 1
เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป
ตำแหน่งงาน อับดับ 1
ธุรการ
ลักษณะงาน
งานประจำ
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ
ตามบริษัทจะเห็นสมควร
ประเภทงานที่สนใจ อับดับ 2
นำเข้า/ส่งออก/shipping
ตำแหน่งงาน อับดับ 2
ส่งออก
ลักษณะงาน
งานประจำ
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ
ตามบริษัทจะเห็นสมควร

ข้อมูลส่วนตัว

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!

ข้อมูลการติดต่อ

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!

ประวัติการศึกษา

สำเร็จการศึกษา ปี พศ. 2550
ระดับการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี
วุฒิการศึกษาวทบ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการทะเลและชายฝั่ง
ชื่อสถานศึกษามหาวิทยาลัยวลัยยลักษณ์
เกรดเฉลี่ย2.54
ระดับการศึกษาก่อนหน้ามัธยมศึกษาตอนปลาย
วุฒิการศึกษาม.6
สาขาวิชา
ชื่อสถานศึกษาโรงเรียนสตรีพัทลุง
เกรดเฉลี่ย2.76

ประวัติการทำงาน

ประสบการณ์ทำงานล่าสุด
2013-09-09 ถึง 2015-03-31
บริษัทบริษัท โดรอน ซาบาร์ จิวเวลรี่ จำกัด
231 ม.3 ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่
ตำแหน่งธุรการส่งออก
ลักษณะงานที่ทำเอกสารส่งออก ทำ ใบเสนอราคาลูกค้า Invoice
เงินเดือน14,000 บาท
ประสบการณ์ทำงานก่อนหน้านี้
2010-10-01 ถึง 2013-08-30
บริษัทเทศบาลนครเกาะสมุย
29/1 ม.1 ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
ตำแหน่งธุรการ
ลักษณะงานที่ทำธุรการ เอกสาร งานสารบรรณ งานสารสนเทศ
เงินเดือน15,000 บาท

ทักษะความรู้ และ ความสามารถ

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!
บุคลิกภาพ ความสามารถ และ อื่นๆ
1. มีบุคลิกภาพดี
2. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
3. ทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้
4. Adobe Photoshop
5. คิดคำนวณเก่ง
6. การจัดระเบียบข้อมูล
7. ทำโอทีได้
8. ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ
9. ไม่ดื่มสุรา
10. ไม่สูบบุหรี่
11. ไม่เคยต้องโทษคดี

บุคคลอ้างอิง ข้อมูลประวัติ

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!