ลงชื่อเข้าใช้งานสมาชิก
นายจ้าง(หาคนว่างงาน)
ผู้ว่างงาน(หางานทำ)
Online ออนไลน์ 12 คน
หาคนว่างงานหางานว่าง
หางานเชียงใหม่ บริการหาคนทำงาน จังหวัดเชียงใหม่ "งานว่างคนว่างงาน" คือบริการของเรา
วันนี้ วันพฤหัสบดี ที่ 18 มกราคม 2561
หางานเชียงใหม่ บริการฝากประวัติหางาน สำหรับคนว่างงาน และ หาคนทำงานสำหรับผู้ประกอบการ คุณมาถูกทางแล้ว ให้เราช่วยคุณ หางานและหาคนว่างงาน

กลับสู่ ประวัติว่างงานทั้งหมด > ประวัติว่างงานของ ชรินทร์. ลี้นักธรรม

บทความแนะนำตัว
เรียนรู้สิ่งใหม่และพบปะผู้คน
ว่างงานบุคคลว่างงานจากตำแหน่ง ฝ่ายบุคคล

รูปบุคคลว่างงานธุรการ
รูปบุคคลว่างงานพนักงานขาย,ฝ่ายบุคคล
รูปบุคคลว่างงานเจ้าหน้าที่การตลาด
รูปบุคคลว่างงานธุรการทั่วไป
รูปบุคคลว่างงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
รูปบุคคลว่างงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
รูปบุคคลว่างงานฝ่ายบุคคล
รูปบุคคลว่างงานฝ่ายบุคคล
รูปบุคคลว่างงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

ข้อมูลความต้องการ ตำแหน่งงาน และ อัตราค่าจ้าง

ประเภทงานที่สนใจ อับดับ 1
บุคคล/ฝึกอบรม
ตำแหน่งงาน อับดับ 1
ฝ่ายบุคคล
ลักษณะงาน
งานประจำ
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ
ตามบริษัทจะเห็นสมควร
ประเภทงานที่สนใจ อับดับ 2
บุคคล/ฝึกอบรม
ตำแหน่งงาน อับดับ 2
งานฝ่ายบุคคล
ลักษณะงาน
งานประจำ
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ
ตามบริษัทจะเห็นสมควร

ข้อมูลส่วนตัว

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!

ข้อมูลการติดต่อ

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!

ประวัติการศึกษา

สำเร็จการศึกษา ปี พศ. 2558
ระดับการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี
วุฒิการศึกษารบ.
สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
ชื่อสถานศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
เกรดเฉลี่ย2.96
ระดับการศึกษาก่อนหน้ามัธยมศึกษาตอนปลาย
วุฒิการศึกษาม.6
สาขาวิชาวิทย์:คณิต
ชื่อสถานศึกษาโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
เกรดเฉลี่ย1.5

ประวัติการทำงาน

ประสบการณ์ทำงานล่าสุด
2014-12-08 ถึง 2015-03-06
บริษัทสำนักงานท่าอากาศยานเชียงใหม่
60 หมู่2 ถนนมหิดล ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ตำแหน่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐศาสตร์
ลักษณะงานที่ทำงานด้านธุรการของส่วนรักษาความปลอดภัยในท่าอากาศยานเชียงใหม่
เงินเดือน~
ประสบการณ์ทำงานก่อนหน้านี้
2007-03-01 ถึง 2014-07-01
บริษัทเซคเคียวริตี้ เทคโนโลยี แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด
541/38 หมู่5 ตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ
ลักษณะงานที่ทำฝึกอบรม/สอนงาน
เงินเดือน15,000 บาท

ทักษะความรู้ และ ความสามารถ

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!
บุคลิกภาพ ความสามารถ และ อื่นๆ
1. มีบุคลิกภาพดี
2. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
3. ทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้
4. รู้เรื่องกฎหมาย
5. ทำโอทีได้
6. เดินทางไปต่างจังหวัดได้
7. ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ
8. ไม่ดื่มสุรา
9. ไม่สูบบุหรี่
10. ไม่เคยต้องโทษคดี

บุคคลอ้างอิง ข้อมูลประวัติ

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!