ลงชื่อเข้าใช้งานสมาชิก
นายจ้าง(หาคนว่างงาน)
ผู้ว่างงาน(หางานทำ)
Online ออนไลน์ 13 คน
หาคนว่างงานหางานว่าง
หางานเชียงใหม่ บริการหาคนทำงาน จังหวัดเชียงใหม่ "งานว่างคนว่างงาน" คือบริการของเรา
วันนี้ วันศุกร์ ที่ 19 มกราคม 2561
หางานเชียงใหม่ บริการฝากประวัติหางาน สำหรับคนว่างงาน และ หาคนทำงานสำหรับผู้ประกอบการ คุณมาถูกทางแล้ว ให้เราช่วยคุณ หางานและหาคนว่างงาน

กลับสู่ ประวัติว่างงานทั้งหมด > ประวัติว่างงานของ ดาราณี ดิษฐก้ว

บทความแนะนำตัว
ฉันชื่อ ดาราณี ดิษฐแก้ว
อายุ 18
ชื่อเล่น แพร
นิสัย ดี มีน้ำใจ
บุคลิกภาพ ดี เรียบร้อย
สิ่งที่ชอบ เป็นคนที่รักเด็ก ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
คติประจำใจ ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
ว่างงานบุคคลว่างงานจากตำแหน่ง ธุรการ

รูปบุคคลว่างงานผู้จัดการฝึกหัด
รูปบุคคลว่างงานธุรการ
รูปบุคคลว่างงานธุรการ  อื่นๆ
รูปบุคคลว่างงานพนักงานต้อนรับ,บริการลูกค้า
รูปบุคคลว่างงานพนักงานฝ่ายบุคคล
รูปบุคคลว่างงานเจ้าหน้าที่ธุรการ
รูปบุคคลว่างงานธุรการ,ประสานงานทั่วไป
รูปบุคคลว่างงานเลขานุการ/ธุรการ
รูปบุคคลว่างงานธุรการ

ข้อมูลความต้องการ ตำแหน่งงาน และ อัตราค่าจ้าง

ประเภทงานที่สนใจ อับดับ 1
การตลาด/การขาย
ตำแหน่งงาน อับดับ 1
ธุรการ
ลักษณะงาน
งานประจำ
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ
8,000 - 9,000 บาท
ประเภทงานที่สนใจ อับดับ 2
บริการลูกค้า/ประชาสัมพันธ์/รับโทรศัพท์
ตำแหน่งงาน อับดับ 2
ประชาสัมพันธ์
ลักษณะงาน
งานประจำ
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ
9,000 - 10,000 บาท

ข้อมูลส่วนตัว

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!

ข้อมูลการติดต่อ

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!

ประวัติการศึกษา

สำเร็จการศึกษา ปี พศ. 2557
ระดับการศึกษาสูงสุดปวช.
วุฒิการศึกษาปวช
สาขาวิชาการขาย
ชื่อสถานศึกษาวิทยาลัยเทคนิคลำพูน
เกรดเฉลี่ย3.00
ระดับการศึกษาก่อนหน้ามัธยมศึกษาตอนต้น
วุฒิการศึกษาม.3
สาขาวิชา-
ชื่อสถานศึกษาโรงเรียนตำบลริมปิง
เกรดเฉลี่ย3.59

ประวัติการทำงาน

ประสบการณ์ทำงานล่าสุด
2015-07-01 ถึง 0000-00-00
บริษัท
ตำแหน่ง
ลักษณะงานที่ทำ
เงินเดือน
ประสบการณ์ทำงานก่อนหน้านี้
0000-00-00 ถึง 0000-00-00
บริษัท
ตำแหน่ง
ลักษณะงานที่ทำ
เงินเดือน

ทักษะความรู้ และ ความสามารถ

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!
บุคลิกภาพ ความสามารถ และ อื่นๆ
1. มีบุคลิกภาพดี
2. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
3. คิดคำนวณเก่ง
4. การจัดระเบียบข้อมูล
5. ทำโอทีได้
6. ไม่ดื่มสุรา
7. ไม่สูบบุหรี่
8. ไม่เคยต้องโทษคดี

บุคคลอ้างอิง ข้อมูลประวัติ

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!