ลงชื่อเข้าใช้งานสมาชิก
นายจ้าง(หาคนว่างงาน)
ผู้ว่างงาน(หางานทำ)
Online ออนไลน์ 12 คน
หาคนว่างงานหางานว่าง
หางานเชียงใหม่ บริการหาคนทำงาน จังหวัดเชียงใหม่ "งานว่างคนว่างงาน" คือบริการของเรา
วันนี้ วันพฤหัสบดี ที่ 18 มกราคม 2561
หางานเชียงใหม่ บริการฝากประวัติหางาน สำหรับคนว่างงาน และ หาคนทำงานสำหรับผู้ประกอบการ คุณมาถูกทางแล้ว ให้เราช่วยคุณ หางานและหาคนว่างงาน

กลับสู่ ประวัติว่างงานทั้งหมด > ประวัติว่างงานของ นางสาวปนัดดา ตาสิงห์

บทความแนะนำตัว
อัธยาศัยดี สามารถทำงานเป็นทีมได้. รักการให้บริการ
ว่างงานบุคคลว่างงานจากตำแหน่ง ลูกค้าสัมพันธ์

รูปบุคคลว่างงานลูกค้าสัมพันธ์
รูปบุคคลว่างงานลูกค้าสัมพันธ์
รูปบุคคลว่างงานพนักงานขาย
รูปบุคคลว่างงานลูกค้าสัมพันธ์
รูปบุคคลว่างงานลูกค้าสัมพันธ์
รูปบุคคลว่างงานวิทยากร
รูปบุคคลว่างงานลูกค้าสัมพันธ์ ธุรการประสานงาน บริการสินเชื่อ
รูปบุคคลว่างงานพนักงานธุรการ
รูปบุคคลว่างงานเจ้าหน้าที่การตลาด

ข้อมูลความต้องการ ตำแหน่งงาน และ อัตราค่าจ้าง

ประเภทงานที่สนใจ อับดับ 1
บริการลูกค้า/ประชาสัมพันธ์/รับโทรศัพท์
ตำแหน่งงาน อับดับ 1
ลูกค้าสัมพันธ์
ลักษณะงาน
งานประจำ
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ
ตามบริษัทจะเห็นสมควร
ประเภทงานที่สนใจ อับดับ 2
การตลาด/การขาย
ตำแหน่งงาน อับดับ 2
การขาย
ลักษณะงาน
งานประจำ
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ
ตามบริษัทจะเห็นสมควร

ข้อมูลส่วนตัว

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!

ข้อมูลการติดต่อ

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!

ประวัติการศึกษา

สำเร็จการศึกษา ปี พศ. 2558
ระดับการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี
วุฒิการศึกษาปตรี
สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว
ชื่อสถานศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้
เกรดเฉลี่ย3.00
ระดับการศึกษาก่อนหน้าปวส.
วุฒิการศึกษาอนุปริญญา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
ชื่อสถานศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการลานนา
เกรดเฉลี่ย3.21

ประวัติการทำงาน

ไม่มีข้อมูล

ทักษะความรู้ และ ความสามารถ

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!
บุคลิกภาพ ความสามารถ และ อื่นๆ
1. มีบุคลิกภาพดี
2. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
3. ทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้
4. ภาษา HTML
5. คิดคำนวณเก่ง
6. ทำโอทีได้
7. ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ
8. ไม่ดื่มสุรา
9. ไม่สูบบุหรี่
10. ไม่เคยต้องโทษคดี

บุคคลอ้างอิง ข้อมูลประวัติ

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!