ลงชื่อเข้าใช้งานสมาชิก
นายจ้าง(หาคนว่างงาน)
ผู้ว่างงาน(หางานทำ)
Online ออนไลน์ 19 คน สมาชิกออนไลน์ 1 คน
หาคนว่างงานหางานว่าง
หางานเชียงใหม่ บริการหาคนทำงาน จังหวัดเชียงใหม่ "งานว่างคนว่างงาน" คือบริการของเรา
วันนี้ วันอังคาร ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
หางานเชียงใหม่ บริการฝากประวัติหางาน สำหรับคนว่างงาน และ หาคนทำงานสำหรับผู้ประกอบการ คุณมาถูกทางแล้ว ให้เราช่วยคุณ หางานและหาคนว่างงาน

กลับสู่ ประวัติว่างงานทั้งหมด > ประวัติว่างงานของ สายฝน ยามะสัก

บทความแนะนำตัว
ชื่อฝนค่ะ
ว่างงานบุคคลว่างงานจากตำแหน่ง เกษตร

รูปบุคคลว่างงานพนักงานขาย พนักงานส่งเสริมการเกษตร
รูปบุคคลว่างงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร
รูปบุคคลว่างงานนักวิชาการเกษตร
รูปบุคคลว่างงานนักวิชาการเกษตร หรือตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง
รูปบุคคลว่างงานส่งเสริมการเกษตร
รูปบุคคลว่างงานเจ้าหน้าที่เกษตร
รูปบุคคลว่างงานนักวิชาการเกษตร
รูปบุคคลว่างงานเกษตรพัฒนาชุมชน
รูปบุคคลว่างงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร

ข้อมูลความต้องการ ตำแหน่งงาน และ อัตราค่าจ้าง

ประเภทงานที่สนใจ อับดับ 1
เกษตร/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร
ตำแหน่งงาน อับดับ 1
เกษตร
ลักษณะงาน
งานประจำ
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ
3,000 - 4,000 บาท
ประเภทงานที่สนใจ อับดับ 2
จัดซื้อ/คลังสินค้า/Logistic
ตำแหน่งงาน อับดับ 2
จัดสินค้า
ลักษณะงาน
งานประจำ
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ
3,000 - 4,000 บาท บาท

ข้อมูลส่วนตัว

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!

ข้อมูลการติดต่อ

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!

ประวัติการศึกษา

สำเร็จการศึกษา ปี พศ. 2557
ระดับการศึกษาสูงสุดมัธยมศึกษาตอนต้น
วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีที่3
สาขาวิชา--
ชื่อสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว
เกรดเฉลี่ย2.27
ระดับการศึกษาก่อนหน้าต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น
วุฒิการศึกษาประถมศึกษาปีที่6
สาขาวิชา--
ชื่อสถานศึกษาโรงเรียนบ้านแม่แฝก
เกรดเฉลี่ย2.53

ประวัติการทำงาน

ไม่มีข้อมูล

ทักษะความรู้ และ ความสามารถ

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!
บุคลิกภาพ ความสามารถ และ อื่นๆ
1. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
2. ภาษา ASP
3. ภาษา JAVA
4. ซ่อมคอมพิวเตอร์
5. ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ
6. ไม่ดื่มสุรา
7. ไม่สูบบุหรี่

บุคคลอ้างอิง ข้อมูลประวัติ

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!