ลงชื่อเข้าใช้งานสมาชิก
นายจ้าง(หาคนว่างงาน)
ผู้ว่างงาน(หางานทำ)
Online ออนไลน์ 20 คน
หาคนว่างงานหางานว่าง
หางานเชียงใหม่ บริการหาคนทำงาน จังหวัดเชียงใหม่ "งานว่างคนว่างงาน" คือบริการของเรา
วันนี้ วันศุกร์ ที่ 19 มกราคม 2561
หางานเชียงใหม่ บริการฝากประวัติหางาน สำหรับคนว่างงาน และ หาคนทำงานสำหรับผู้ประกอบการ คุณมาถูกทางแล้ว ให้เราช่วยคุณ หางานและหาคนว่างงาน

กลับสู่ ประวัติว่างงานทั้งหมด > ประวัติว่างงานของ นางสาวพรทิพา ปวกพรมมา

บทความแนะนำตัว
นางสาวพรทิพา ปวกพรมมา
เกิดวันที่ 16 ธันวาคม 2536
วุฒิการศึกษา ปวช สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เคยมีประสบการณ์การทำงานจากศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก
นิสัย มีความอดทน ต่อการทำงาน
สิ่งที่ชอบ ชอบคนพูดจาปราศัยดี ไม่ตะคอกโวยวาย
คติประจำใจ ถ้าเราไม่พยายาม จะรุ้ได้ยังไงว่าทำไม่ได้
ว่างงานบุคคลว่างงานจากตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็ก

รูปบุคคลว่างงานพนักงานประจำห้องยา
รูปบุคคลว่างงานพี่เลี้ยงเด็ก
รูปบุคคลว่างงานครูปฐมวัย/ครูอนุบาล
รูปบุคคลว่างงานงานธุรการโรงเรียนหรือครูพี่เลี้ยงเด็ก
รูปบุคคลว่างงานพนักงายขาย พี่เลี้ยงเด็ก ผู้ช่วยพยาบาลพิเศษ
รูปบุคคลว่างงานแม่บ้าน
รูปบุคคลว่างงานพนักงานขายร้านกาแฟสด
รูปบุคคลว่างงานพนักงานทั่วไป,ผู้ช่วยครูพี่เลี้ยงเด็ก

ข้อมูลความต้องการ ตำแหน่งงาน และ อัตราค่าจ้าง

ประเภทงานที่สนใจ อับดับ 1
อาจารย์/ครู/งานด้านวิชาการ
ตำแหน่งงาน อับดับ 1
พี่เลี้ยงเด็ก
ลักษณะงาน
งานประจำ
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ
7,000 - 8,000 บาท
ประเภทงานที่สนใจ อับดับ 2
แม่บ้าน/รปภ.
ตำแหน่งงาน อับดับ 2
ไม่มีข้อมูล
ลักษณะงาน
งานประจำ
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ
ตามบริษัทจะเห็นสมควร

ข้อมูลส่วนตัว

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!

ข้อมูลการติดต่อ

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!

ประวัติการศึกษา

สำเร็จการศึกษา ปี พศ. 2551
ระดับการศึกษาสูงสุดปวช.
วุฒิการศึกษาปวช
สาขาวิชาคอมธุรกิจ
ชื่อสถานศึกษาเถินเทคโนโลยี
เกรดเฉลี่ย2.50
ระดับการศึกษาก่อนหน้า0
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
ชื่อสถานศึกษา
เกรดเฉลี่ย

ประวัติการทำงาน

ไม่มีข้อมูล

ทักษะความรู้ และ ความสามารถ

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!
บุคลิกภาพ ความสามารถ และ อื่นๆ
1. ทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้
2. ภาษา HTML
3. ภาษา JAVA
4. ติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์
5. ซ่อมปริ้นเตอร์
6. ทำโอทีได้
7. เดินทางไปต่างจังหวัดได้
8. ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ
9. ไม่ดื่มสุรา
10. ไม่สูบบุหรี่
11. ไม่เคยต้องโทษคดี

บุคคลอ้างอิง ข้อมูลประวัติ

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!