ลงชื่อเข้าใช้งานสมาชิก
นายจ้าง(หาคนว่างงาน)
ผู้ว่างงาน(หางานทำ)
Online ออนไลน์ 11 คน
หาคนว่างงานหางานว่าง
หางานเชียงใหม่ บริการหาคนทำงาน จังหวัดเชียงใหม่ "งานว่างคนว่างงาน" คือบริการของเรา
วันนี้ วันศุกร์ ที่ 19 มกราคม 2561
หางานเชียงใหม่ บริการฝากประวัติหางาน สำหรับคนว่างงาน และ หาคนทำงานสำหรับผู้ประกอบการ คุณมาถูกทางแล้ว ให้เราช่วยคุณ หางานและหาคนว่างงาน

กลับสู่ ประวัติว่างงานทั้งหมด > ประวัติว่างงานของ นาง อรนิกา ธรรมใจ

บทความแนะนำตัว
สามารถทำงานได้ทุกอย่างค่ะไม่เลือกงาน
ว่างงานบุคคลว่างงานจากตำแหน่ง พนักงานทั่วไป

รูปบุคคลว่างงานเสริฟ์
รูปบุคคลว่างงานครูดนตรีไทย
รูปบุคคลว่างงานPG/PR /PC
รูปบุคคลว่างงานพนักงานทั่วไป
รูปบุคคลว่างงานครูคณิตศาสตร์
รูปบุคคลว่างงานช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์
รูปบุคคลว่างงานพนักงานทั่วไป
รูปบุคคลว่างงานพนักงานทั่วไป
รูปบุคคลว่างงานพนักงานทั่วไป

ข้อมูลความต้องการ ตำแหน่งงาน และ อัตราค่าจ้าง

ประเภทงานที่สนใจ อับดับ 1
อื่น ๆ
ตำแหน่งงาน อับดับ 1
พนักงานทั่วไป
ลักษณะงาน
งานประจำ
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ
ตามบริษัทจะเห็นสมควร
ประเภทงานที่สนใจ อับดับ 2
ส่งเอกสาร/ขับรถ/ส่งของ
ตำแหน่งงาน อับดับ 2
พนักงาน
ลักษณะงาน
งานประจำ
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ
ตามบริษัทจะเห็นสมควร

ข้อมูลส่วนตัว

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!

ข้อมูลการติดต่อ

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!

ประวัติการศึกษา

สำเร็จการศึกษา ปี พศ. 2547
ระดับการศึกษาสูงสุดมัธยมศึกษาตอนต้น
วุฒิการศึกษาม.3
สาขาวิชา
ชื่อสถานศึกษาร.ร.แม่หอพระวิทยาคม
เกรดเฉลี่ย
ระดับการศึกษาก่อนหน้าต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น
วุฒิการศึกษาป.6
สาขาวิชา
ชื่อสถานศึกษาร.ร.บ้านปงอินทขิลวิทยาคาร
เกรดเฉลี่ย

ประวัติการทำงาน

ไม่มีข้อมูล

ทักษะความรู้ และ ความสามารถ

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!
บุคลิกภาพ ความสามารถ และ อื่นๆ
1. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
2. ทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้
3. ทำโอทีได้
4. เดินทางไปต่างจังหวัดได้
5. ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ
6. ไม่ดื่มสุรา
7. ไม่สูบบุหรี่
8. ไม่เคยต้องโทษคดี

บุคคลอ้างอิง ข้อมูลประวัติ

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!