ลงชื่อเข้าใช้งานสมาชิก
นายจ้าง(หาคนว่างงาน)
ผู้ว่างงาน(หางานทำ)
Online ออนไลน์ 4 คน
หาคนว่างงานหางานว่าง
หางานเชียงใหม่ บริการหาคนทำงาน จังหวัดเชียงใหม่ "งานว่างคนว่างงาน" คือบริการของเรา
วันนี้ วันพฤหัสบดี ที่ 18 มกราคม 2561
หางานเชียงใหม่ บริการฝากประวัติหางาน สำหรับคนว่างงาน และ หาคนทำงานสำหรับผู้ประกอบการ คุณมาถูกทางแล้ว ให้เราช่วยคุณ หางานและหาคนว่างงาน

กลับสู่ ประวัติว่างงานทั้งหมด > ประวัติว่างงานของ นางสาว สิรินัดดา แสงนิล

บทความแนะนำตัว
เข้ากับคนง่าย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ใจดี ชอบเลี้ยงสัตว์ สะอาด เรียบร้อย
ว่างงานบุคคลว่างงานจากตำแหน่ง webmaster

รูปบุคคลว่างงานit support
รูปบุคคลว่างงานพนักงานIT,กราฟฟิค,Webmaster

ข้อมูลความต้องการ ตำแหน่งงาน และ อัตราค่าจ้าง

ประเภทงานที่สนใจ อับดับ 1
IT/Programmer/Computer Graphic/Webmaster
ตำแหน่งงาน อับดับ 1
webmaster
ลักษณะงาน
งานประจำ
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ
10,000 - 15,000 บาท
ประเภทงานที่สนใจ อับดับ 2
เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป
ตำแหน่งงาน อับดับ 2
ประสานงานทั่วไป
ลักษณะงาน
งานประจำ
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ
10,000 - 15,000 บาท

ข้อมูลส่วนตัว

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!

ข้อมูลการติดต่อ

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!

ประวัติการศึกษา

สำเร็จการศึกษา ปี พศ. 2557
ระดับการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี
วุฒิการศึกษาบธ.บ
สาขาวิชาสารสนเทศคอมพิวเตอร์
ชื่อสถานศึกษามหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา เชียงใหม่
เกรดเฉลี่ย3.65
ระดับการศึกษาก่อนหน้ามัธยมศึกษาตอนปลาย
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชาศิลป์คำนวณ
ชื่อสถานศึกษาโรงเรียนลำปางกัลยาณี
เกรดเฉลี่ย3.56

ประวัติการทำงาน

ไม่มีข้อมูล

ทักษะความรู้ และ ความสามารถ

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!
บุคลิกภาพ ความสามารถ และ อื่นๆ
1. มีบุคลิกภาพดี
2. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
3. ทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้
4. ภาษา HTML
5. ภาษา PHP
6. ภาษา CSS
7. Adobe Photoshop
8. Adobe Dreamweaver
9. รู้เรื่องกฎหมาย
10. คิดคำนวณเก่ง
11. การจัดระเบียบข้อมูล
12. ทำโอทีได้
13. ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ
14. ไม่สูบบุหรี่
15. ไม่เคยต้องโทษคดี

บุคคลอ้างอิง ข้อมูลประวัติ

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!