ลงชื่อเข้าใช้งานสมาชิก
นายจ้าง(หาคนว่างงาน)
ผู้ว่างงาน(หางานทำ)
Online ออนไลน์ 2 คน
หาคนว่างงานหางานว่าง
หางานเชียงใหม่ บริการหาคนทำงาน จังหวัดเชียงใหม่ "งานว่างคนว่างงาน" คือบริการของเรา
วันนี้ วันจันทร์ ที่ 22 มกราคม 2561
หางานเชียงใหม่ บริการฝากประวัติหางาน สำหรับคนว่างงาน และ หาคนทำงานสำหรับผู้ประกอบการ คุณมาถูกทางแล้ว ให้เราช่วยคุณ หางานและหาคนว่างงาน

กลับสู่ ประวัติว่างงานทั้งหมด > ประวัติว่างงานของ รุ่งทิวา มูลสถาน

บทความแนะนำตัว
ชื่อรุ่งคะ สามารถทำงานได้ทันที ร่าเริง อารมณ์ดี มีความอดทน สามารถร่วมงานกับผู้อื่นได้ดี


ว่างงานข้อมูลความต้องการ ตำแหน่งงาน และ อัตราค่าจ้าง

ประเภทงานที่สนใจ อับดับ 1
เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป
ตำแหน่งงาน อับดับ 1
ธุรการ ขาย สปา
ลักษณะงาน
งานประจำ
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ
10,000 - 15,000 บาท
ประเภทงานที่สนใจ อับดับ 2
สุขภาพ/โภชนาการ/ความงาม/ฟิตเนส/สปา
ตำแหน่งงาน อับดับ 2
ความงาม
ลักษณะงาน
งานประจำ
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ
10,000 - 15,000 บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ข้อมูลส่วนตัว

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!

ข้อมูลการติดต่อ

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!

ประวัติการศึกษา

สำเร็จการศึกษา ปี พศ. 2544
ระดับการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี
วุฒิการศึกษาศึกษาศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ชื่อสถานศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
เกรดเฉลี่ย3.08
ระดับการศึกษาก่อนหน้าปวส.
วุฒิการศึกษาปวส.
สาขาวิชาการบัญชี
ชื่อสถานศึกษาโรงเรียนภูเก็ตเทคโนโลยี
เกรดเฉลี่ย2.45

ประวัติการทำงาน

ประสบการณ์ทำงานล่าสุด
2006-11-01 ถึง 2015-07-31
บริษัทเทศบาลตำบลรัษฎา
24 จำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก
ลักษณะงานที่ทำสอนเด็กเตรียมอนุบาล 3 ขวบ จัดทำแผนการสอน กิจกรรม ทั้ง 6 กิจกรรม จัดเตรียมสื่อ ใบงาน แฟ้มสะสมผลงาน จัดทำประวัตินักเรียน ประเมินนักเรียน บัญชีเรียกชื่อเด็ก แบบธุรการเด็ก โครงการ โครงงาน วิจัย
เงินเดือน16,000 บาท
ประสบการณ์ทำงานก่อนหน้านี้
2001-02-01 ถึง 2006-05-09
บริษัทสำนักงานจัดหางานจังหวัดภุเก็ต
ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จัหวัดภูเก็ต
ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน
ลักษณะงานที่ทำเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาติของต่างด้าว ต่ออายุใบอนุญาติของต่างด้าว ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง
เงินเดือน9,000 บาท

ทักษะความรู้ และ ความสามารถ

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!
บุคลิกภาพ ความสามารถ และ อื่นๆ
1. มีบุคลิกภาพดี
2. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
3. ทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้
4. การจัดระเบียบข้อมูล
5. ทำโอทีได้
6. เดินทางไปต่างจังหวัดได้
7. ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ
8. ไม่สูบบุหรี่
9. ไม่เคยต้องโทษคดี

บุคคลอ้างอิง ข้อมูลประวัติ

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!