ลงชื่อเข้าใช้งานสมาชิก
นายจ้าง(หาคนว่างงาน)
ผู้ว่างงาน(หางานทำ)
Online ออนไลน์ 4 คน
หาคนว่างงานหางานว่าง
หางานเชียงใหม่ บริการหาคนทำงาน จังหวัดเชียงใหม่ "งานว่างคนว่างงาน" คือบริการของเรา
วันนี้ วันจันทร์ ที่ 22 มกราคม 2561
หางานเชียงใหม่ บริการฝากประวัติหางาน สำหรับคนว่างงาน และ หาคนทำงานสำหรับผู้ประกอบการ คุณมาถูกทางแล้ว ให้เราช่วยคุณ หางานและหาคนว่างงาน

กลับสู่ ประวัติว่างงานทั้งหมด > ประวัติว่างงานของ รุ่งนภา ชัยวรรณ

บทความแนะนำตัว
ชื่อนางสาว รุ่งนภา ชัยวรรณ อายุ25ปี เป็นคนตรงไปตรงมาอยากมีเพื่อนๆและเรียนรู้งานใหม่ เวลาว่างชอบฟังเพลง เล่นกีฬาวิ่ง แบดมินตัน ฟิตเนต คติประจำใจความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น
ว่างงานบุคคลว่างงานจากตำแหน่ง ธุรการ

รูปบุคคลว่างงานเจ้าหน้าที่บัญชี การเงิน
รูปบุคคลว่างงานการเงิน/บัญชี/สินเชื่อ
รูปบุคคลว่างงานครูสอนคณิตศาสตร์ /งานวัด
รูปบุคคลว่างงานความงาม
รูปบุคคลว่างงานการพัฒนาชุมชน
รูปบุคคลว่างงานการตลาด
รูปบุคคลว่างงานธุรการ,ประสานงานทั่วไป
รูปบุคคลว่างงานประชาสัมพันธ์
รูปบุคคลว่างงานธุรการ

ข้อมูลความต้องการ ตำแหน่งงาน และ อัตราค่าจ้าง

ประเภทงานที่สนใจ อับดับ 1
เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป
ตำแหน่งงาน อับดับ 1
ธุรการ
ลักษณะงาน
งานประจำ
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ
ตามบริษัทจะเห็นสมควร
ประเภทงานที่สนใจ อับดับ 2
อื่น ๆ
ตำแหน่งงาน อับดับ 2
แล้วแต่บริษัทพิจารณา
ลักษณะงาน
งานประจำ
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ
10,000 - 15,000 บาท

ข้อมูลส่วนตัว

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!

ข้อมูลการติดต่อ

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!

ประวัติการศึกษา

สำเร็จการศึกษา ปี พศ. 2555
ระดับการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ชื่อสถานศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
เกรดเฉลี่ย2.70
ระดับการศึกษาก่อนหน้ามัธยมศึกษาตอนปลาย
วุฒิการศึกษาม.6
สาขาวิชาศิลป์-จีน
ชื่อสถานศึกษาโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
เกรดเฉลี่ย3.20

ประวัติการทำงาน

ประสบการณ์ทำงานล่าสุด
2013-02-01 ถึง 2015-03-31
บริษัทกุลพันธ์พร็อพเพอร์ตี้
333 ม.13 ต.บ้านแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่
ตำแหน่งธุรการหลังการขาย
ลักษณะงานที่ทำรับเรื่องงานแจ้งซ่อม ร้องเรียนเกี่ยวกับบ้านลูกค้าที่มีปัญหาเกี่ยวกับสาธารณูปโภคต่างๆ
เงินเดือน9,000 บาท
ประสบการณ์ทำงานก่อนหน้านี้
0000-00-00 ถึง 0000-00-00
บริษัท
ตำแหน่ง
ลักษณะงานที่ทำ
เงินเดือน

ทักษะความรู้ และ ความสามารถ

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!
บุคลิกภาพ ความสามารถ และ อื่นๆ
1. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
2. ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ
3. ไม่ดื่มสุรา
4. ไม่สูบบุหรี่
5. ไม่เคยต้องโทษคดี

บุคคลอ้างอิง ข้อมูลประวัติ

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!