ลงชื่อเข้าใช้งานสมาชิก
นายจ้าง(หาคนว่างงาน)
ผู้ว่างงาน(หางานทำ)
Online ออนไลน์ 16 คน
หาคนว่างงานหางานว่าง
หางานเชียงใหม่ บริการหาคนทำงาน จังหวัดเชียงใหม่ "งานว่างคนว่างงาน" คือบริการของเรา
วันนี้ วันศุกร์ ที่ 19 มกราคม 2561
หางานเชียงใหม่ บริการฝากประวัติหางาน สำหรับคนว่างงาน และ หาคนทำงานสำหรับผู้ประกอบการ คุณมาถูกทางแล้ว ให้เราช่วยคุณ หางานและหาคนว่างงาน

กลับสู่ ประวัติว่างงานทั้งหมด > ประวัติว่างงานของ นายไชยภพ เวียงคำ

บทความแนะนำตัว
ผมชื่อนายไชยภพ เวียงคำ จบจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาสุขศึกษาและพลศึกษา นิสัยเข้ากับทุกคนง่าย
ว่างงานบุคคลว่างงานจากตำแหน่ง ครู

รูปบุคคลว่างงานเจ้าหน้าที่ IT
รูปบุคคลว่างงานครูสอนคณิตศาสตร์, ครูสอนจินตคณิต
รูปบุคคลว่างงานอาหาร เบเกอรี่
รูปบุคคลว่างงานประสานงานต่างประเทศ
รูปบุคคลว่างงานครูสอนระดับปฐมวัย  ภาครัฐเอกชน  สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย
รูปบุคคลว่างงานครู
รูปบุคคลว่างงานครูพี่เลี้ยง
รูปบุคคลว่างงานธุรการ
รูปบุคคลว่างงานฟิตเนส

ข้อมูลความต้องการ ตำแหน่งงาน และ อัตราค่าจ้าง

ประเภทงานที่สนใจ อับดับ 1
อาจารย์/ครู/งานด้านวิชาการ
ตำแหน่งงาน อับดับ 1
ครู
ลักษณะงาน
งานประจำ
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ
10,000 - 15,000 บาท
ประเภทงานที่สนใจ อับดับ 2
บุคคล/ฝึกอบรม
ตำแหน่งงาน อับดับ 2
ฝู้ฝึกอบรม
ลักษณะงาน
งานประจำ
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ
10,000 - 15,000 บาท

ข้อมูลส่วนตัว

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!

ข้อมูลการติดต่อ

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!

ประวัติการศึกษา

สำเร็จการศึกษา ปี พศ. 2558
ระดับการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี
วุฒิการศึกษาศ.ศษ.
สาขาวิชาสุขศึกษาและสุขศึกษา
ชื่อสถานศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เกรดเฉลี่ย2.48
ระดับการศึกษาก่อนหน้ามัธยมศึกษาตอนปลาย
วุฒิการศึกษาม.6
สาขาวิชา-
ชื่อสถานศึกษาราชวินิตบางแคปานขำ
เกรดเฉลี่ย2.30

ประวัติการทำงาน

ไม่มีข้อมูล

ทักษะความรู้ และ ความสามารถ

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!
บุคลิกภาพ ความสามารถ และ อื่นๆ
1. มีบุคลิกภาพดี
2. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
3. ทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้
4. ทำโอทีได้
5. เดินทางไปต่างจังหวัดได้
6. ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ
7. ไม่ดื่มสุรา
8. ไม่สูบบุหรี่
9. ไม่เคยต้องโทษคดี

บุคคลอ้างอิง ข้อมูลประวัติ

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!