ลงชื่อเข้าใช้งานสมาชิก
นายจ้าง(หาคนว่างงาน)
ผู้ว่างงาน(หางานทำ)
Online ออนไลน์ 11 คน
หาคนว่างงานหางานว่าง
หางานเชียงใหม่ บริการหาคนทำงาน จังหวัดเชียงใหม่ "งานว่างคนว่างงาน" คือบริการของเรา
วันนี้ วันศุกร์ ที่ 19 มกราคม 2561
หางานเชียงใหม่ บริการฝากประวัติหางาน สำหรับคนว่างงาน และ หาคนทำงานสำหรับผู้ประกอบการ คุณมาถูกทางแล้ว ให้เราช่วยคุณ หางานและหาคนว่างงาน

กลับสู่ ประวัติว่างงานทั้งหมด > ประวัติว่างงานของ ณัฐกานต์ อุปะกันทะ

บทความแนะนำตัว
การทำงานเป็นเรื่องสำคัญต้องเอาใจให้มันเหมือนกับแฟน
สวัสดีครับ ผมหมู เป็นคนอารมณ์ดี ร่าเริง สิ่งที่ชอบเล่นดนตรีครับ ขอฝากตัวด้วยครับ
ว่างงานข้อมูลความต้องการ ตำแหน่งงาน และ อัตราค่าจ้าง

ประเภทงานที่สนใจ อับดับ 1
บุคคล/ฝึกอบรม
ตำแหน่งงาน อับดับ 1
พนักงานขาย,ฝ่ายบุคคล
ลักษณะงาน
งานประจำ
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ
ตามบริษัทจะเห็นสมควร
ประเภทงานที่สนใจ อับดับ 2
ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน
ตำแหน่งงาน อับดับ 2
พนักงานขาย,พนักงานตรวจสอบ
ลักษณะงาน
งานประจำ
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ
ตามบริษัทจะเห็นสมควร

ข้อมูลส่วนตัว

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!

ข้อมูลการติดต่อ

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!

ประวัติการศึกษา

สำเร็จการศึกษา ปี พศ. 2557
ระดับการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี
วุฒิการศึกษาศิลปศาสตร์บัญฑิต
สาขาวิชาดุริยางค์สากล
ชื่อสถานศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
เกรดเฉลี่ย2.71
ระดับการศึกษาก่อนหน้า0
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
ชื่อสถานศึกษา
เกรดเฉลี่ย

ประวัติการทำงาน

ประสบการณ์ทำงานล่าสุด
2015-05-11 ถึง 2015-09-30
บริษัทโรงเรียนสองพิทยาคม
หมู่ที่ 6 บ้านบ้านลองลือบุญ ต.บ้านหนุน อ.สอง จ.แพร่
ตำแหน่งครูอัคราจ้าง
ลักษณะงานที่ทำสอนดนตรีสากล , สอนลูกเสือ , สอนวิชา IS , ติว o - net รองประทานฝ่ายโสตฯ
เงินเดือน8,340
ประสบการณ์ทำงานก่อนหน้านี้
2014-05-16 ถึง 2015-04-30
บริษัท-
13 อาคาร บริเวณปั๊มน้ำมัน ปตท. ถนนเจริญราษฎร์ ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
ตำแหน่งsoundengineer
ลักษณะงานที่ทำดูแลระบบแสงสีและเสียงทั้งร้าน
เงินเดือน10,000

ทักษะความรู้ และ ความสามารถ

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!
บุคลิกภาพ ความสามารถ และ อื่นๆ
1. มีบุคลิกภาพดี
2. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
3. ทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้
4. ภาษา HTML
5. ภาษา C#
6. ติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์
7. Adobe Photoshop
8. Adobe Dreamweaver

บุคคลอ้างอิง ข้อมูลประวัติ

ไม่สามารถดูข้อมูลส่วนสำคัญได้ เพราะว่า คุณไม่ใช่สมาชิกเว็บไซต์!